Distanskurs: Betalning av sjuktidslön

Tycker du att det är krångligt att räkna sjuktidslön? Har du kanske funderat på hur sjukfrånvaro inverkar på semesterlönen och vad arbetsavtalslagen säger om betalningen av sjuklön?  Om du vill få svar på dessa frågor är denna kurs för dig. Därtill har du möjlighet att få svar på dina egna frågor genom att skicka frågorna på förhand till oss (koulutus@ostro.chamber.fi).

Program

Betalning av sjuktidslön enligt arbetsavtalslagen
– för hur lång tid?
– villkor för betalning

Betalning av sjuktidslön enligt kollektivavtal
– exempel på vanliga kollektivavtalsbestämmelser
– dagpenningsersättning från FPA
– korrigering av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Sjukfrånvarons inverkan på semester och extra lediga dagar

Upphörandet av en anställning i samband med sjukfrånvaro

Eventuella frågor från deltagarna

    Påverka och nätverka

    - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN