Distanskurs: Bokslut ur teoretisk och praktisk synvinkel

Kursen behandlar ämnet bokslutsanalys från både en teoretisk och praktisk synvinkel med konkreta exempel och infallsvinklar. Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete har nytta att öka sitt kunnande i analys av bokslut.

Program

Bokslut som styrinstrument

Bokslutets innehåll och presentation

 • Analys av resultat och balansräkning
 • Koncernbokslut
 • Redovisningsstandarder IFRS vs FAS
 • Bolagets fortsatta drift
 • Prestationsprincipen
 • Konkursprognostisering
 • Rörliga och fasta kostnader

Bolagets fria kassaflöde och finansieringsanalys – inverkan på företags värde och finansiering

 • Hur definieras fritt kassaflöde
 • Finansieringsanalys
 • Dess inverkan på företagets värde

Nyckeltal som hjälpmedel – Jämförelse mellan olika företag och branscher

 • Hur används nyckeltalen av olika aktörer

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN