Distanskurs (fem förmiddagar): Hållbarhetsredovisning – vad borde vi fokusera på?

Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Vad borde vi inkludera i vår hållbarhetsredovisning? Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Under kursen har företag och andra typer av organisationer möjlighet att stärka sin kompetens inom hållbarhetsfrågor och samtidigt hitta en tydligare riktning på vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta.

Allt fler organisationer ser arbetet med hållbarhet som en central del av sin affärsidé för att öka sin konkurrenskraft och svara på efterfrågan från kunder, investerare och personal. Hållbarhetsarbetet kan även identifiera risker och hur man hanterar dem.

Hållbarhetsredovisningen ger en tydlig struktur i organisationens hållbarhetsarbete, hjälper att få konsekventa processer, sätta mål samt att förfina visioner och strategier. Hållbarhetsredovisningen fungerar också som grund för kommunikationen kring hållbarhet. Redovisningen fungerar som navet i hållbarhetsarbetet och som ryggraden i kommunikationen kring hållbarhetsfrågorna.

Kursen utgår från det globala ramverket för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative GRI. Även om målsättningen för organisationen inte är att upprätta en regelrätt GRI-redovisning ger ramverket en god grund att bygga hållbarhetsarbetet på och ta inspiration av. Man hittar konkreta nyckeltal och kan strukturera arbetet enligt GRI:s ramverk helt kostnadsfritt.

Under kursen träffas deltagarna digitalt en gång i månaden, totalt fem gånger. Kursdagarna har följande teman och tidpunkter:

30.9 kl 9.00-12.00: Introduktion och strategi

 • Vad är hållbar utveckling?
 • De globala hållbarhetsmålen (SDG)
 • Varför jobba med hållbarhetsfrågor, internt och externt
 • Lagstiftning och ramverk
 • GRI i ett nötskal

28.10 kl 9.00-12.00: Förberedelser och väsentlighetsanalys

 • Redovisningsprinciper
 • Identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor utgående från GRI och de globala hållbarhetsmålen

25.11 kl 9.00-12.00: Väsentlighetsanalys (forts), bestämma gränser och intressentdialog

 • Prioritera av väsentliga frågor
 • Bestämma gränser, dvs ligger frågan inom organisationen eller i värdekedjan
 • Välja intressenter och kommunicera med dem
 • Styrning av hållbarhetsfrågor

16.12 kl 9.00-12.00: Informationsinsamling, dataanalys och indikatorer

 • Välja indikatorerna för olika hållbarhetsfrågorna
 • Beräkna växthusgasutsläpp
 • System för datainsamling

27.1 kl 9.00-12.00: Rapportera och kommunicera

 • Välja format
 • Tonalitet och bildspråk
 • Sammanfattning

Vid kursens slut har alla deltagande organisationer ett första utkast på sin egen hållbarhetsredovisning. Kurstillfällena varvas således med uppgifter som utförs hemma i organisationen. Under kursen arbetar även deltagarna i grupper, vilket ger möjlighet att lära sig av varandras erfarenheter och dela goda exempel.

Föreläsaren Lotta Nummelin har utbildat sig i hållbarhetsredovisning hos svenska ”Aktuell Hållbarhet” och har en gedigen erfarenhet av arbete i företag med hållbarhet och hållbarhetsredovisningar. Kursen i hållbarhetsredovisning har hon byggt upp och utvecklat i över fem år. Deltagarna har gett kursen höga betyg i utvärderingar och lett till en ökad förståelse för hållbarhetsfrågor.

Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till mellanstora företag, men även andra typer av organisationer kan ha stor nytta av kursen. Vi rekommenderar att flera personer från varje organisation deltar, eftersom arbetet inom er organisation underlättas om flera har kunskapen och förståelse för processen. På våra kurser ser vi ofta personer från ekonomi, HR, utveckling, kommunikation och ledningsgrupp. Kursen kan även fungera som bra introduktion till nyanställda som introduktion ifall er organisation redan har ett långtgående hållbarhetsarbete.

  Påverka och nätverka

  - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN