Distanskurs: Förskottsuppbörden 2023

På den årligen återkommande kursen om förskottsuppbörd får du  med dig den senaste informationen om ändringar i beskattningen och arbetsgivaravgifter.

Program

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter
• skatter och avgifter
• arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
• pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter
• skatteavdrag

Förskottsinnehållning och källskatt 2023
• skattekort och verkställandet av förskottsinnehållning
• löner och ersättningar till utländska arbetstagare
• aktuellt om inkomstregistret

Kostnadsersättningar och förmåner 2023
• skattefria resekostnadsersättningar
• naturaförmåner
• skattefria personalförmåner

    Påverka och nätverka

    - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN