Distanskurs: HHJ – Godkänd styrelsemedlem

HHJ-kurserna är ämnade att aktivera och utveckla styrelsearbetet och lämpar sig för både aktiva styrelsemedlemmar och de som överväger styrelsearbete. Kurserna hjälper också företagare och företagsledare att dra nytta av styrelsearbetet på ett bättre sätt. Syftet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens så att det gagnar små och medelstora företag samt att samla ihop regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

På HHJ-kursen behandlas styrelsens sammansättning, olika roller, ansvar, riskhantering och arbetssätt (rapportering, strategiarbete, belöningssystem osv.) speciellt ur små och medelstora företags synvinkel och med stark tillämpning i praktiken via företagsexempel.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar och ett grupparbete. De kursdeltagare som fullföljt kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte avklarats, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

Program

Del I: God förvaltningssed
onsdag 9.11.2022, kl. 10.00 -15.30
föreläsare: Stefan Wikman, Roschier Advokatbyrå

Del II: Organisering av styrelsen och styrelsearbetet
onsdag 16.11.2022, kl. 10.00 – 15.30
föreläsare: Mikael Still, VisionWorks

Del III: Strategiarbete
onsdag 23.11.2022, kl. 10.00 – 15.30
föreläsare: Petra Palmgren Lindwall, StyrelseAkademien

onsdag 30.11 grupparbete ca 4 timmar, klockslaget väljs av gruppen

Del IV: Uppföljning och styrning av företagets ekonomi
fredag 9.12.2022
föreläsare: Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

Kursmaterial: Erma, Juhani; Rasila, Tommi & Virtanen, Olli V.: Hyvä hallitustyö samt föreläsningsmaterial

Anmälan:
Registrera och anmäl dig via länken  senast 19.10.2022.

Anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. På kursen ryms 24 deltagare och de tas emot i anmälningsordning.

Mera information:
Katarina Kecklund tfn 040 483 5019 eller katarina.kecklund [at] chamber.fi

 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN