Distanskurs: Momsfrågor gällande fastigheter och byggande

Fastighetsbegreppet i Momslagen

Omvänd moms på byggtjänster

 • krav på köparen
 • begreppet byggtjänst

Fastighetsöverlåtelser

 • skattefria fastighetsöverlåtelser
 • överlåtelse av nyttjanderätt – krav på ansökan om momsplikt
 • tillfällig överlåtelse av nyttjanderätt
 • överlåtelse av parkeringsplatser

Skatt på eget bruk

 • allmänna regler
 • eget bruk av byggtjänst
 • grynderverksamhet
 • eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav

Avdragsrätt för fastigheter

 • fördelning av avdragsrätten
 • avdrag på basis av säljarens eget bruk
 • avdrag för energinyttighet

Justering av avdrag för fastighetsinvestering

 • justeringsperiod
 • justering vid ändrad användning
 • justering vid överlåtelse

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN