Distanskurs: Rekrytering och riskhantering med korrekta arbetsavtal

Rekrytering av en nyanställd medför utöver möjligheter även märkbara risker. Hur gör man en rekrytering på ett korrekt sätt? Vad är det för skillnad mellan att rekrytera till en offentlig organisation och till en privat verksamhet? Vilka omständigheter bör man beakta före man inleder rekryteringsprocessen? Vilka frågor ska man ställa och vilka frågor får man inte fråga? Vad händer om den anställde ljuger eller ger felaktiga uppgifter under anställningsprocessen?

Denna föreläsning fokuserar på rekryteringsprocessen och hur du kan anpassa arbetsförhållandet till era behov. Vi går igenom de juridiska ramarna för frågor arbetsgivaren kan ställa och tester som arbetsgivaren kan använda sig av i samband med rekryteringen. Vi går även igenom hur du som förman eller arbetsgivare kan säkerställa att rekryteringen görs på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt och anpassas för ert behov. Kursen är praktisk och deltagarna får ta del av såväl praxis som konkreta förslag och exempel på fungerande rekryteringsprocesser samt hur man gör för att anpassa anställningsförhållandet till verksamhetens krav.

Program

Planering av rekryteringsprocessen
• Vilka är skillnaderna mellan att anställa en offentlig tjänsteman och en privat anställd?
• Vilka aspekter bör planeras och beaktas innan rekryteringen inleds?
• Hur påverkar uppsägningar, deltidsanställningar, permitteringar och återanställning rekryteringen? Vem går först?
• Spelar det någon roll hur man formulerar rekryteringsannonsen?

Vad får man fråga vid en anställningsintervju?
• Vad anses som diskriminerande?
• Hur hanterar man referenser?
• Vad kan anställningsbeslutet grundas på?
• Vad händer om den anställde ljuger eller ger felaktiga uppgifter?
• Vilka uppgifter är offentliga och vilka är privata?

Test och undersökningar i samband med rekryteringsprocessen
• Vilka test kan man begära i samband med en rekrytering?
– Narkotikatest
– Lämplighetstest
– Ekonomisk utredning
– Brottsregisterutdrag

Hälsouppgifter under rekryteringen
• Vad får man begära och beakta?
• När och i vilka fall kan man kräva hälsoundersökning?

Prövotid
• Vad gäller i fråga om prövotid?
• Hur använder man prövotiden effektivt?

Olika former av arbetsavtal
• Arbetsavtal med varierande arbetstid
• Tillsvidare vs. Visstidsanställningar
• Heltid vs. deltid

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN