Distanskurs: Smidiga samarbetsförhandlingar med nya bestämmelser

Vi har en ny samarbetslag på kommande. Har du som arbetsgivare koll på vad den nya lagen innebär?
Hur ska man som arbetsgivare bära sig åt för att samarbetsförhandla på rätt sätt när man överväger bl.a. uppsägning, permittering eller överföring till anställning på deltid? Hur genomför man en samarbetsförhandling på ett smidigt sätt och vilka dokument behövs?

Att samarbetsförhandla då arbetskraften i företaget minskar uppfattas ofta som en krävande process av både arbetsgivare och arbetstagare. Med god planering och väl underbyggd dokumentation är det dock möjligt att genomföra samarbetsförhandlingen på ett smidigt sätt, samtidigt som lagens regler iakttas. Under kursen delar föreläsarna från DKCO med sig av praktiska tips om hur du som arbetsgivare kan genomföra en samarbetsförhandling vid minskning av arbetskraften på ett smidigt sätt.

Program

Den nya samarbetslagen

  • Vad är nytt?
  • Vilka ändringar innebär den nya lagen?
  • Vad bör man som arbetsgivare göra med anledning av den nya lagen?

Samarbetslagens tillämpningsområde

  • Vilka arbetsgivare omfattas av samarbetslagen?
  •  I vilka situationer och när är arbetsgivaren skyldig att föra samarbetsförhandlingar vid arbetsminskning?

Samarbetsförfarandet vid arbetsminskning

  • Vem ska delta i förhandlingarna och vem är företrädare för personalgrupperna?
  • Vilka uppgifter ska arbetsgivaren lämna och vilka dokument behövs?
  • Fullgörande av förhandlingsskyldigheten och tidsfrister att iaktta
  • Vilket underlag behövs och vilka handlingar behöver upprättas?
  • Hur verkställer man arbetsgivarens beslut med anledning av förda förhandlingar?

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN