Distanskurs: Vad behöver du tänka på gällande bolagets finansiering?

Välstrukturerad finansiering är en väsentlig del av ett företags kontinuerliga verksamhet och utveckling. Det är dock viktigt att även komma ihåg att tillgång till finansiering inte bara är ett verktyg för framgång, utan även ett skydd mot konjunktursvängningar och andra oförutsebara händelser på marknaden – begränsad tillgång till finansiering och bristfällig planering bromsar tillväxten och kan i värsta fall leda till konkurs.

Vi kommer under denna föreläsning att gå igenom de vanligaste finansieringsalternativen, hur man kan planera och strukturera sin finansiering och förklara vilka alternativ som passar bäst i olika skeden av företagets utveckling. Vi behandlar även de vanligaste typerna av säkerheter och garantier.

Program

Allmänt om olika finansieringsalternativ och hur finansieringen ska struktureras
•  Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan olika typer av eget och främmande kapital?
•  Hur ska man planera bolagets finansieringsstruktur?
•  Vikten av tillräcklig likviditet

Olika former av skuldfinansiering
•  Traditionella banklån
•  Pensionsförsäkringsåterlån
•  Hur fungerar masskuldebrevslån (s.k. bonds), är de endast något för stora bolag?
•  Typiska kovenanter och begränsningar i lånevillkor
•  Vad är ett kapitallån?
•  Hur fungerar en limitkredit?
•  Vad är factoring?
•  Leasing och finansieringsleasing

Hur fungerar säkerheter och garantier?
•  Vad kan användas som säkerhet?
•  Vilka är de vanligaste formerna av garantier och vad behöver du tänka på

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN