Distanskurs: Vinstutdelning och beskattning i privata aktiebolag

Utdelning av medel enligt aktiebolagslagen
• Olika former för utdelning av medel
• Utdelningsbart eget kapital
• Solvenskrav
• Bindning till antalet aktier

Skattepåföljder av medelutdelning
• Dividend
• Arbetsbaserad dividend
• Utdelning från FIFEK
• Förvärv av egna aktier
• Minskning av aktiekapitalet
• Annan utdelning; delägarlån
• Förtäckt dividend
• Återtagande av dividend

Övriga skattefrågor
• Kostnadsersättningar till delägare
• Personalförmåner för delägare
• Bolagets skattekalkyl
• Hantering av överlåtelseförluster

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN