Etäkoulutus: Konsernitilinpäätöksen tavoitteet

Konsernitilinpäätöksen tavoitteet -valmennuksessa käydään käytännönläheisesti läpi merkittävimmät konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvät kysymykset. Vain konsernitilinpäätöksen avulla voidaan muodostaa oikea käsitys yrityskokonaisuuden taloudellisesta tilanteesta.

Koulutuksessa annetaan perustiedot niin konsernitilinpäätöksen laatijoille kuin yrityksen johdossa toimiville henkilöille, sekä henkilöille, jotka työssään analysoivat konserneja ja niiden antamaan taloudellista informaatiota.

Valmennuspäivän aikana käymme läpi esimerkein ja harjoituksin konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä kirjauksia.

Ohjelma

08.45
Ilmoittautuminen ja aamupala

09.00
Konsernitilinpäätöksen tavoitteet

 • Konsernitilinpäätöksen tavoitteet
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
 • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 • Konsernitilinpäätöksen laajuus
 • Konsernin sisäisten erien vähentäminen
 • Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi
 • Vähemmistöosuuden erottaminen konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta
 • Laskennalliset verovelat- ja saamiset
 • Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
 • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
 • Konsernirakenteiden muutosten käsittely

15.30
Tilaisuus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN