Etäkoulutus: Osakeyhtiön tilinpäätös

Tervetuloa mukaan käytännönläheiseen osakeyhtiön tilinpäätös -koulutukseen, jossa käsitellään merkittävimmät kirjanpitolain säännökset ja niiden vaikutukset laadittaviin tilinpäätöksiin. Päivän aikana käydään läpi ja analysoidaan käytännön esimerkkejä kattavasti sisältäen yhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sisältö sekä olennaiset seikat, mitä näihin eriin liittyen niin kirjanpitäjien, yrittäjien, talouspäälliköiden, rahoittajien sekä muiden yrityksen taloudellista tilaa analysoivien tulee ottaa huomioon tilinpäätöstä laatiessaan. Tässä yhteydessä käydään läpi esimerkkiyhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ja analysoidaan samalla, mitä tilinpäätös todellisuudessa kertoo yrityksen taloustilanteesta omistajille, rahoittajille ja tilinpäätöksen laatijalle. Vaikkakin sähköisen taloushallinnon merkitys ja sen hyödyntäminen korostuu entisestään, niin erittäin merkittävä asia informatiivisen ja laadukkaan tilinpäätöksen kannalta on nykyäänkin tilinpäättäjän oma vahva ammattitaito, jota koulutuspäivän aikana pyritään syventämään.

Koulutuspäivän yhteydessä käsitellään myös osakeyhtiön verotukseen liittyviä seikkoja sekä käytössä olevat tuloksenjärjestelymahdollisuudet. Lisäksi koulutuspäivän yhteydessä käydään läpi osakeyhtiön toimintakertomuksen laadintaan liittyvät olennaiset säännökset sekä liitetietojen merkitys asianmukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Koulutus tavoitteena on antaa osallistujille varmuutta siitä, että yrityksen tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti ja se täyttää niin yrityksen omistajien, viranomaisten kuin muidenkin sidosryhmien siihen kohdistamat tarpeet voimassa olevan tilinpäätösnormiston näkökulmasta.

Ohjelma

Koulutuspäivän jakautuminen eri osa-alueiden kesken
• Kirjanpitolain merkittävimmät säännökset ja niiden vaikutus tilinpäätöksen laatijalle
• Tuloslaskelman ja taseen sisältö ja niihin liittyvät arvostus- ja esittämistavat tilinpäätöksessä
• Rahoituslaskelman laadintavelvollisuus ja sen tuottaman informaation merkitys yritykselle
• Osakeyhtiön verotus ja vähennysoikeudet verotuksessa
• Toimintakertomuksen laadinta ja sen sisältö
• Yrityksen liitetiedot ja niiden merkitys tilinpäätöksen antaman oikeiden ja riittävien tietojen kannalta
• Kirjanpitolautakunnan tuoreimmat yleisohjeet ja lausunnot

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN