Distanskurs: Förskottsuppbörden 2022

Kursen behandlar årsskiftets ändringar i arbetsgivaravgifter och löntagarbeskattningen. Dessutom diskuterar vi aktuella frågor om förskottsuppbörd och källskatt samt Skatteförvaltningens beslut och anvisningar gällande resekostnadsersättningar, natura förmåner och personalförmåner

Program 

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter 2022
– skatter och avgifter
– skatteavdrag
– arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
– pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter

Förskottsinnehållning och källskatt 2022
– skattekort och verkställandet av förskottsinnehållning
– löner och ersättningar till utländska arbetstagare
– aktuellt om inkomstregistret

Kostnadsersättningar och förmåner 2022
– skattefria resekostnadsersättningar
– naturaförmåner
– skattefria personalförmåner

Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN