Hantera bilder korrekt enligt GDPR

Orsakar dataskyddförordningen huvudbry? Använder ert företag bildmaterial i marknadsföringen, av personalen eller genom videoövervakning? Då är den här kursen något för er.

Dataskyddsförordningen har tillämpats i över ett och ett halvt år, men tillämpningen av den på bildmaterial är fortfarande en stor utmaning. Företagen förutsätts arbeta proaktivt och planmässigt med dataskydd, med risk för betydande påföljder. Att t.ex. använda bildmaterial i marknadsföring, särskilt genom sociala medier, är ett effektivt sätt att nå ut med företagets budskap, men riskerna förknippade med användning av bildmaterial är betydande om de inte hanteras rätt. Kursen fokuserar på hur ditt företag får använda bildmaterial – i marknadsföring, av personalen och genom videoövervakning – samt hur företaget får använda sociala medier med betoning på dataskydd. Under kursen får ni en överblick över de juridiska krav som ställs, de risker som är förknippade med ämnet och praktiska tips på hur dessa krav och risker ska hanteras.

Kursen riktar sig till marknadsförare, kommunikatörer, personer som jobbar med HR-frågor samt företag och företagare som använder sig av bildmaterial i sin verksamhet eller önskar lära sig mera om ämnet.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Allmänt om dataskyddsförordningen
– Centrala begrepp och bestämmelser i dataskyddsförordningen
– Den senaste utvecklingen – vad har hänt sedan dataskyddsförordningen började tillämpas?

Regelefterlevnad (Compliance) – en hörnsten i arbetet med dataskydd
– Vad är regelefterlevnad, varför behövs den och hur lyckas man?

Användning av bildmaterial
– I marknadsföring
– Av personalen
– Videoövervakning

Användning av sociala medier och applikationer
– Bl.a. Facebook, Instagram och Google Analytics

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN