Ursprungsbevis

För import av varor till vissa länder bör ett så kallat ursprungsintyg uppvisas. Syftet med ursprungsintyg är endast att uppvisa varornas ursprung för att kunna förfara enligt tullkrav eller handelskrav (t.ex. öppnande av remburser).

Ursprungsintyg som handelskammaren beviljar är en formenlig blankett som används i handeln mellan EU och tredje länder. Blanketter för ursprungsintyg fås avgiftsfritt från handelskammaren i två språkversioner: engelska – franska – spanska och engelska – franska – arabiska.

Via e-vientiasiakirjat.fi-tjänsten kan kunder elektroniskt ansöka om bestyrkning av ursprungintyg och övriga dokument. Observera att det gäller att reservera extra tid för postning av dokument som bestyrkts för hand, elektroniska intyg fås i regel under samma dag som ansökan inlämnats.

Tjänsten e-vientiasiakirjat på Internet

Tomma blanketter för det elektroniska systemet för ursprungsintyg kan beställas från handelskammaren vientiasiakirjat [at] ostro.chamber.fi.

Mera information om ursprungsintyg i Centralhandelskammarens webplats kauppakamari.fi (på finska).

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN