Uppdateras: Konsekvenserna av Ukrainaläget för företagen

Uppdaterad 23.11.2022

Situationen i Ukraina utmanar företagens exporthandel. Handelskammaren följer med läget och sanktionerna som påverkar företagsverksamheten. Bland dessa länkar hittar du aktuell och tillförlitlig information om webbinarier och sanktioner och motsanktioner:

Allmän information om Ukrainaläget

Många företag hjälper till att föra sina ukrainska anställdas familjer i säkerhet. Ukrainare som anländer från Ukraina med frivilliga transporter bör meddelas till Migrationsverket.

Finlands Näringsliv EK:s Työstä turvaa -projekt hjälper företag att sysselsätta Ukrainare som flytt från kriget

Handelskamrarnas och Startup Refugees samarbete kopplar medlemsföretagen till Startup Refugees tjänster för att hjälpa ukrainska krigsflyktingar att hitta arbete och integreras i Finland.

Kommande evenemang

2.12 kl. 11–13 EK:s webbevenemang Finland and Ukraine – cooperation in reconstruction, trade and investments – mera information och anmälningar

Tidigare evenemang

25.10 EastCham Finlands webbevenemang Exit update: Yrityksen vetäytyminen Venäjältä – inspelning

18.10 EastCham Finlands webbevenemang Pakoteinfo 8 – inspelning

13.9 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Lännen pakotteet ja Venäjän vastatoimet –

8.6 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Pakoteinfo – inspelning

1.6 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Venäjän vastatoimet lännen pakotteille – inspelning

11.5 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Pakoteinfo – inspelning

6.5 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Ukrainan kriisin vaikutukset yrityksiin ja Suomen reaalitalouteen – inspelning

5.5 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Pakotteet ja vastatoimet – keskeiset käytännön ohjeet yrityksille kootusti – inspelning

29.4 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Hyötytietoa lännen pakotteista, Venäjän vastatoimista ja yritysten toimenpiteistä – inspelning

14.4 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Venäjän työlainsäädäntö – sopeuttamistoimet tytäryhtiössä – inspelning

13.4 EK:s webbevenemang Suomen hybridiuhat – mihin yritysten tulee varautua?– inspelning

13.4 Finsk-ryska handelskammarens och EK:s webbevenemang Pakotteiden vaikutukset immateriaalioikeuksiin ja tavaramerkkeihin – inspelning

8.4. Centralhandelskammarens webbevenemang Ajankohtaiskatsaus Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista energiaan – inspelning

31.3 Finsk-ryska handelskammarens webbevenemang Russian market – exit strategies – inspelning

31.3 EK:s och Finsk-ryska handelskammarens webbevenemang Mitä jokaisen yritykset kannattaa nyt tehdä kyberturvallisuutensa varmistamiseksi – inspelning

Ytterligare information om sanktionerna

Helsingforsregionens handelskammare har öppnat delen Viennin maatieto i webbtjänsten KauppakamariTieto och företagen har fri tillgång till denna tjänst fram till den 30 april. I Viennin maatieto finns aktuell information om sanktioner och dokument som krävs vid export till olika länder. Du kan logga in med användarnamnet viennin.maatieto@chamber.fi och lösenordet koekäyttö2022.

Venäjä-pa­kotteet – QA-vastaukset yritysten kysymyksiin EK:n sivuilla

QA-vastaukset Venäjä-exitiin EK:n sivuilla

EU-komissionens webbsida om Ryssland-sanktionerna

Sanktioner mot Ryssland som införts av EU på utrikesministeriets webbplats
Tidslinje för införandet av sanktioner webbsidorna för Europeiska rådet och Europeiska unionens råd
Förteckning över personer och enheter som omfattas av sanktionerna

Sanktioner som införts av USA på Finsk-ryska handelskammarens webbplats

Sanktioner som införts av Ryssland på Finsk-ryska handelskammarens webbplats

Nyhetsrummet på Tullens websida

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN