Jäsenmaksut

Jäsenmaksu (€)     Työntekijämäärä
225 1 – 4 henkilöä
260 5 -9 henkilöä
375 10 – 19 henkilöä
500 20 – 49 henkilöä
730 50 – 99 henkilöä
1375 100 – 249 henkilöä
2340 250 – 499 henkilöä
3485 500 – 999 henkilöä
4940 1000 – henkilöä
350 Järjestöt ja julkisyhteisöt
0,45 / asukas Kunnat