Erikois­todistukset

Kauppakamari voi myöntää pyynnöstä erikoistodistuksen, joka laaditaan kauppakamarin omalle asiakirjapohjalle kauppakamarin leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Tällaisella erikoistodistuksella kauppakamari vahvistaa kuvatun asian olemassaolon vahvistushetkellä. Todistusta pyytävä taho esittää luotettavat dokumentit ja / tai kauppakamari hankkii tarvittavat tiedot todistuksen myöntämiseksi.

Myönnetyistä erikoistodistuksista voidaan esimerkkeinä mainita todistus yrityksen olemassaolosta, todistus kauppakamarin jäsenyydestä, Force Majeure -todistus yllättävän esteen tilanteessa, Free sales -todistus sekä todistus yrityksen vastuuhenkilöistä/toimialasta.