Vaikut­taminen

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen on kauppakamarin tärkein tehtävä. Jäsenyritysten tarpeet ohjaavat kauppakamarin toimintaa. Kauppakamari toimii yli tuhannen jäsenensä edustajana. Kauppakamarilla on valmius nopeasti reagoida jäsenkunnan tarpeisiin ja ryhtyä hallituksen nimeämiin vaikuttamistoimiin.

Vuosille 2023–2025 laaditun strategian mukaan Pohjanmaan kauppakamarin visiona on olla alueensa merkittävin ja luotettavin elinkeinoelämän vaikuttaja ja verkosto. Kauppakamari on olemassa jäseniään varten ja tavoitteena on Vienti-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittaminen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus, parantamalla saavutettavuutta ja edistämällä investointeja. Strategian painotukset vuosille 2023–2025 ovat:

  1. Tuloksellinen, alueellinen vaikuttaja
  2. Houkuttava ja kouluttava yhteisö
  3. Vastuullinen verkosto ja työnantaja

Strategian läpileikkaavina teemoina ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä seudullisen ja pohjoismaisen yhteistyön edistäminen. Tutustu koko strategiaan.