Påverkan

Utvecklandet av näringslivets verksamhetsförutsättningar är handelskammarens viktigaste uppgift. Medlemsföretagens behov styr handelskammarens verksamhet. Handelskammaren representerar sina över tusen medlemmar, och har beredskap att snabbt reagera på medlemmarnas behov och att snabbt vidta åtgärder i lobbningsfrågor initierade av styrelsen.

För handelskammaren är viktiga intressebevakningsområden bl.a.

  • trafikförbindelserna och planläggningen
  • tillgången på kompetent arbetskraft
  • regionens attraktionskraft.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN