Ursprungs­certifikat

För import av varor till vissa länder bör ett så kallat ursprungscertifikat uppvisas. Syftet med ursprungscertifikat är endast att uppvisa varornas ursprung för att kunna förfara enligt tullkrav eller handelskrav (t.ex. öppnande av remburser).

Ursprungscertifikat som handelskammaren beviljar är en formenlig blankett som används i handeln mellan EU och tredje länder.

Handelskammaren utfärdar ursprungscertifikat genom webbtjänsten för exportdokument vientiasiakirjat.fi. Via vientiasiakirjat.fi-tjänsten kan kunder elektroniskt ansöka om bekräftande av ursprungscertifikat och övriga dokument såsom fakturor och prislistor. Observera att det gäller att reservera extra tid för postning av dokument som kräver manuell signering, e-signerade certifikat fås i regel under samma dag som ansökan inlämnats. Meddela oss skilt per e-post eller telefon om ärendet är brådskande.
Kom också ihåg att boka tid på förhand antingen per e-post eller telefon, om ni vill komma till kontoret i Karleby för manuell signering av dokument.

Gå till tjänsten vientiasiakirjat

Prislista

Mera information om ursprungscertifikat på Centralhandelskammarens webbplats kauppakamari.fi