Ursprungscertifikat

För import av varor till vissa länder bör ett så kallat ursprungscertifikat uppvisas. Syftet med ursprungscertifikat är endast att uppvisa varornas ursprung för att kunna förfara enligt tullkrav eller handelskrav (t.ex. öppnande av remburser).

Ursprungscertifikat som handelskammaren beviljar är en formenlig blankett som används i handeln mellan EU och tredje länder. Blanketter för ursprungscertifikat fås avgiftsfritt från handelskammaren i två språkversioner: engelska – franska – spanska och engelska – franska – arabiska.

Via vientiasiakirjat.fi-tjänsten kan kunder elektroniskt ansöka om bekräftande av ursprungscertifikat och övriga dokument. Observera att det gäller att reservera extra tid för postning av dokument som bekräftats för hand, elektroniska certifikat fås i regel under samma dag som ansökan inlämnats. Meddela oss skilt per e-post eller telefon om ärendet är brådskande. Kom också ihåg att boka tid på förhand antingen per e-post eller telefon, om ni vill komma till kontoret för manuell stämpling av dokument.

Tjänsten vientiasiakirjat på Internet

Prislista

Tomma blanketter för det elektroniska systemet för ursprungscertifikat kan beställas från handelskammaren vientiasiakirjat [at] ostro.chamber.fi.

Mera information om ursprungscertifikat på Centralhandelskammarens webbplats kauppakamari.fi (på finska).

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN