Utskott

Trafikutskottet

Utskottet behandlar alla trafikformer med målsättningen att få smidiga förbindelser ur näringslivets synpunkt sett.

Medlemmar
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab
Björkenheim Riitta, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling VASEK Ab
Björkholm Bernt, direktör, Backman-Trummer Ab
Blomqvist Niclas, Sourcin Manager Logistics Finland, Boliden Kokkola Oy
Forsman Stig-Göran, verkställande direktör, Fastighets Ab Kronoby flyghangar
Hakala Juha, verkställande direktör, Jakobstads Hamn Ab
Hänninen Jari, logistikchef, Kokkolan HalpaHalli Oy
Junell Sune, fabriksservicechef, UPM-Kymmene Oyj
Järvelä Markku, teknisk direktör, Vasa stad
Kapténs Stefan, ekonomichef, RaniPlast Ab
Kuivamäki Petri, verkställande direktör, Piccolo Group Oy
Lampi Petri, flygplatschef, Finavia Vasa flygstation
Lindström Mathias, verksamhetsledare, Kvarkenrådet
Mäkelä Mauno, verkställande direktör, Asplund Ab
Nääppä Ari, flygplatschef, Finavia Karleby-Jakobstad flygstation
Pohjola Mari, regionplaneringschef, Mellersta Österbottens förbund
Pylkkönen Janne, Commodity Manager, ABB Oy
Rautiainen Pauli, Operative Director, Euroports Pietarsaari Ab
Sandberg Jonne, utvecklingsdirektör, Karleby stad
Schiestl Ari, Category Manager, Wärtsilä Finland Ab, ordf.
Seppelin Teijo, verkställande direktör, Kvarken Ports Ltd
Sundqvist Jarl, verkställande direktör, Concordia
Svanbäck Kennet, verkställande direktör, Ingves & Svanbäck Ab
Voldi Tero, trafikexpert, Österbottens förbund
Witting Torbjörn, hamndirektör, Karleby hamn Ab
Ylilauri Timo, personaldirektör, Snellman Ab
Östergård Anders, direktör, NTM-centralen i Södra Österbotten

 

Kompetensutskottet

Utskottet strävar till att näringslivets behov i utbildningshänseende beaktas också på lång sikt och att det i vår region även i fortsättningen finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Medlemmar
Andersson Örjan, rektor, Yrkeshögskolan Novia
Arpiainen Susanna, HR Manager, UPM Kymmene Oyj
Gripenberg Max, direktör, Optima samkommun
Halonen Tarja, personaldirektör, Boliden Kokkola Oy
Holmberg Lena, personalchef, Snellman Ab
Hultholm Nina, HR Specialist, Herrmans Ab
Höglund Jan-Erik, HR Manager, Herrfors Ab
Kakkuri Johanna, HR Manager, Wärtsilä Finland Ab, ordf.
Kauppi Ulla, HR Manager, Mirka Ab
Kinaret Leena, Site HR Manager, OSTP Finland Ab
Kulla Anne, direktör, CGR-revisor, KPMG Ab
Kuusisto Jari, rektor, Vasa universitet
Kuusisto Marika, Talent Partner, ABB Ab
Lindberg Leif, personalchef, Handelslaget KPO
Lähteenmäki Ari, direktör, Barona Pohjanmaa Oy
Myllymäki Hanna, HR Director, VEO Ab
Näse Elin, HR and Payroll Manager, Baltic Yachts Ltd
Paananen Henna, Employer Branding Officer, Pihla Group Oy
Ristimäki Kari, rektor, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Saarinen, Heidi, HR Generalist, Danfoss Drives (Vacon Ab)
Sadeharju Liisa, direktör, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Sandlin, Jonas, utbildningschef, KIP Service Oy
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Syri Janne, personalchef, Kokkolan HalpaHalli Oy

 

ICT-utskottet

Utskottets uppgift är att främja kontakten mellan regionens ICT-företag och företag inom andra branscher, främja branschens utveckling och regionens konkurrenskraft, att påverka utbudet och innehållet i skolningen för ICT-branchen, samt att verka för tillräcklig arbetskraft. Uttskottsmöten behandlar aktuella ärenden och de olika företagens representanter kan jämföra sina åsikter om branchens konjunkturutsikter.

Medlemmar
Airaksinen Eino, direktör, Telia Finland Abp
Brandt Martin, verkställande direktör, Canorama Ab
Erkkilä Juha, direktör, KPK Yhtiöt Oyj
Granholm Niklas, regiondirektör, Elisa Abp
Helo Petri, Consultant & Partner, Wapice Ab
Isohanni Jari, koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Itävaara Aki, tietohallintopäällikkö, Leinolat Ab
Kalliokoski Juha, General Manager, IM, Wärtsilä Abp
Kaustinen Petri, tietohallintojohtaja, Viria Abp
Keskilammi Mikko, liiketoimintajohtaja, Sasken Finland Oy
Kuusniemi Heidi, Director Digital Economy, Vasa universitet
Levander Christer, direktör, Vasa stad
Nieminen Juha, utbildningschef, Vasa yrkeshögskola Ab
Nylund Kenneth, avdelningschef ICT, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Ojajärvi Hannu, IS Manager, ABB Oy
Palola Ilkka, Director, Information Services, Prohoc Oy, ordf.
Paschinsky Andreas, utvecklingsdirektör, Devatus Ab
Rönnlund Mathias, ICT Systems Architect, Mirka Ab
Sahlgren Sami, Director, Quality & ICT, Beamex Ab
Ståhl Robert, CIO, Katternö Ab

 

Österbottens handelskammare har också följande lokala utskott:

Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Jakobstads handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab

Mellersta Österbottens och Jakobstads avdelningarnas gemensamma utskott
Serviceutskottet, ordförande: Silvennoinen Jaki, hotelldirektör, Sokos Hotel Kaarle
Industriutskottet, ordförande: Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab

Vasa handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Industriutskottet, ordförande: Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab

Alla som blivit förtroendevalda för år 2020

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN