Utskott

Trafikutskottet

Utskottet behandlar alla trafikformer med målsättningen att få smidiga förbindelser ur näringslivets synpunkt sett.

Medlemmar
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab
Björkenheim Riitta, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling VASEK Ab
Björkholm Bernt, direktör, Backman-Trummer Ab
Blomqvist Niclas, Sourcing Manager Logistics Finland, Boliden Kokkola Oy, vice ordf.
Dahl Jonas, verkställande direktör, Dahl-linjaliikenne Ab
Engström Jari, kundchef, UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari
Forsman Stig-Göran, verkställande direktör, Fastighets Ab Kronoby flyghangar
Hakala Juha, verkställande direktör, Jakobstads Hamn Ab
Huhtala Jani, styrelseordförande, Huhtala Logistics
Järvelä Markku, teknisk direktör, Vasa stad
Järvinen Mika, flygplatschef, Finavia Abp
Kapténs Stefan, ekonomichef, RaniPlast Ab
Kiviniemi Reijo, regionalplaneringschef, Mellersta Österbottens förbund
Kuivamäki Petri, verkställande direktör, Piccolo Group Oy
Lindström Mathias, verksamhetsledare, Kvarkenrådet
Mäkelä Heidi, flygplatschef, Finavia Oyj
Nyblom Åke, verkställande direktör, Ahola Transport Abp
Pylkkönen Janne, Commodity Manager, ABB Oy, ordf.
Rautiainen Pauli, Operative Director, Euroports Pietarsaari Ab
Sandberg Jonne, utvecklingsdirektör, Karleby stad
Schiestl Ari, Category Manager, Wärtsilä Finland Ab
Seppelin Teijo, verkställande direktör, Kvarken Ports Ltd
Snellman Mikael, QEHS chef, Snellman Ab
Sundqvist Christian, verkställande direktör, Ekeri Ab
Sundqvist Jarl, verkställande direktör, Concordia Ab
Svanbäck Kennet, verkställande direktör, Ingves & Svanbäck Ab
Tupeli Timo, logistikchef, Kokkolan HalpaHalli Oy
Voldi Tero, trafikexpert, Österbottens förbund
Witting Torbjörn, hamndirektör, Karleby hamn Ab
Östergård Anders, direktör, NTM-centralen i Södra Österbotten

Kompetensutskottet

Utskottet strävar till att näringslivets behov i utbildningshänseende beaktas också på lång sikt och att det i vår region även i fortsättningen finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Medlemmar
Aittola Marko, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Andersson Örjan, rektor/verkställande direktör, Yrkeshögskolan Novia
Fagerström Lisbeth, Rektor för Åbo Akademi i Vasa, Åbo Akademi
Forslund Soja, HR Manager, UPM Kymmene Oyj, Pietarsaari
Gripenberg Max, direktör, Optima samkommun
Halonen Tarja, personaldirektör, Boliden Kokkola Oy
Holmberg Lena, personaldirektör, Snellman Ab
Höglund Jan-Erik, HR Manger, Herrfors Ab
Kauppi Ulla, HR Manager, Mirka Ab
Kinaret Leena, Site HR Manager, OSTP Finland Ab
Komulainen Kati, rektor/verkställande direktör, Vasa Yrkeshögskola Ab
Kulla Anne, partner, Greenstep Ab
Kuusisto Marika, Talent Acquistion Partner, Hitachi Energy Finland Oy
Levonen Anne, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Lindberg Leif, personaldirektör, Handelslaget KPO, ordf.
Lähteenmäki Ari, direktör, Barona Oy
Martikainen Minna, rektor, Vaasan yliopisto
Maunuksela Ari, direktör, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Näse Elin, Head of HR, Baltic Yachts Ltd
Pakkanen Heli, Talent Acquisition Specialist, Wärtsilä Finland Ab
Pellinen Lea, personalchef, Umicore Finland Oy
Saarinen Heidi, HR Generalist, Danfoss Drives (Vacon Ab)
Sandlin, Jonas, utbildningschef , KIP Service Oy
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Tuliniemi Piia, HR Director, VEO Oy

Digitaliseringsutskottet

Utskottets uppgift är att främja kontakten mellan regionens ICT-företag och företag inom andra branscher, främja branschens utveckling och regionens konkurrenskraft, att påverka utbudet och innehållet i skolningen för ICT-branschen, samt att verka för tillräcklig arbetskraft. Utskottsmöten behandlar aktuella ärenden och de olika företagens representanter kan jämföra sina åsikter om branschens konjunkturutsikter.

Medlemmar
Airaksinen Eino, direktör, Telia Finland Abp
Björkskog Christoffer, Head of Development, Genero Ab
Brännbacka Anders, Operations Development Manager, OSTP Finland Ab
Erkkilä Juha, CIO, Hilla Group Oyj
Granholm Niklas, regiondirektör, Elisa Abp
Hollström Tommi, verkställande direktör, Attracs Ab
Isohanni Jari, Head of ICT degree programme, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, vice ordf.
Itävaara Aki, CIO, Leinolat Ab
Kallio Tuomas, Partnering Manager, Huld Oy
Kalliokoski Juha, General Manager, IM, Wärtsilä Abp
Kaustinen Petri, Group CIO, Loihde Oyj
Kuusniemi Heidi, Director, Digital Economy, Vasa universitet
Laukkanen Jesse, CIO, Kokkolan HalpaHalli Oy
Lindholm Julius, affärsdirektör, Lounea Yritysratkaisut Oy
Loukiainen Jussi, verkställande direktör, Platonic Partnership
Mäkinen Seppo, utbildningschef, Vasa Yrkeshögskola Ab
Niskanen Salla, Business Development Manager, Gambit Labs Ab
Nylund Kenneth, CISO, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Ojajärvi Hannu, IS Risk & Compliance Manager, ABB Motion, ordf.
Rönnlund Mathias, ICT Systems Architect, Mirka Ab
Sarja Hannu, verkställande direktör, Wideflow Oy
Strömberg Benny, ICT Manager, AMADA Automation Europe Ltd

Österbottens handelskammare har också följande lokala utskott:

Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Jakobstads handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab

Mellersta Österbottens och Jakobstads avdelningarnas gemensamma utskott
Utskott för regional livskraft i Karleby-Jakobstad, ordförande: Silvennoinen Jaki, hotelldirektör, Sokos Hotel Kaarle, vice ordförande: Heidi Matinlassi, Concordia Ab
Industriutskottet, ordförande: Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab, vice ordförande: Jonny Asplund, Jake Rakennus Bygg Ab

Vasa handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Westermark Tom, verkställande direktör, Harry Schaumans Stiftelse
Industriutskottet, ordförande: Ala-Heikkilä Timo, verkställande direktör, VEO Ab, vice ordf.: Petri Kärki, Hitachi Energy Finland Oy
Sydösterbottens regionutskott, gemensamt med Södra Österbottens handelskammare

Alla som på höstmötet invalts i handelskammarens förtroendeorgan 2023

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN