Utskott

Trafikutskottet

Utskottet behandlar alla trafikformer med målsättningen att få smidiga förbindelser ur näringslivets synpunkt sett.

Medlemmar
Aaltonen Juha, regiondirektör, Finavia Abp
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab
Björkenheim Riitta, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling VASEK Ab
Björkholm Bernt, direktör, Backman-Trummer Ab
Blomqvist Niclas, Sourcin Manager Logistics Finland, Boliden Kokkola Oy
Dahl Jonas, verkställande direktör, Dahl-linjaliikenne Oy Ab
Forsman Stig-Göran, verkställande direktör, Fastighets Ab Kronoby flyghangar
Hakala Juha, verkställande direktör, Jakobstads Hamn Ab
Huhtala Jani, styrelseordförande, Huhtala Logistics
Junell Sune, fabriksservicechef, UPM-Kymmene Oyj
Järvelä Markku, teknisk direktör, Vasa stad
Kapténs Stefan, ekonomichef, RaniPlast Ab
Kiviniemi Reijo, regionalplaneringschef, Mellersta Österbottens förbund
Kuivamäki Petri, verkställande direktör, Piccolo Group Oy
Laurila Matti, verkställande direktör, Ekeri Ab
Lindström Mathias, verksamhetsledare, Kvarkenrådet
Mäkelä Heidi, flygplatschef, Finavia Oyj
Nyblom Åke, Business Director, Ahola Transport Abp
Pylkkönen Janne, Commodity Manager, ABB Oy, ordf.
Rautiainen Pauli, Operative Director, Euroports Pietarsaari Ab
Sandberg Jonne, utvecklingsdirektör, Karleby stad
Schiestl Ari, Category Manager, Wärtsilä Finland Ab
Seppelin Teijo, verkställande direktör, Kvarken Ports Ltd
Snellman Mikael, QEHS chef, Snellman Ab
Sundqvist Jarl, verkställande direktör, Concordia
Svanbäck Kennet, verkställande direktör, Ingves & Svanbäck Ab
Tupeli Timo, logistikchef, Kokkolan HalpaHalli Oy
Voldi Tero, trafikexpert, Österbottens förbund
Witting Torbjörn, hamndirektör, Karleby hamn Ab
Östergård Anders, direktör, NTM-centralen i Södra Österbotten

 

Kompetensutskottet

Utskottet strävar till att näringslivets behov i utbildningshänseende beaktas också på lång sikt och att det i vår region även i fortsättningen finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Medlemmar
Aittola Marko, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Andersson Örjan, rektor/vd, Yrkeshögskolan Novia
Arpiainen Susanna, HR Manager, UPM Kymmene Oyj
Gripenberg Max, direktör, Optima samkommun
Halonen Tarja, personaldirektör, Boliden Kokkola Oy
Holmberg Lena, personaldirektör, Snellman Ab
Höglund Jan-Erik, HR Manager, Herrfors Ab
Kakkuri Johanna, HR Manager, Wärtsilä Finland Ab
Kauppi Ulla, HR Manager, Mirka Ab
Kinaret Leena, Site HR Manager, OSTP Finland Ab
Komulainen Kati, rektor/vd, Vasa yrkeshögskola Ab
Kulla Anne, partner, Greenstep Ab
Kuusisto Jari, rektor, Vasa universitet
Kuusisto Marika, Talent Acquisition Partner, Hitachi Energy Finland Oy
Lindberg Leif, personalchef, Handelslaget KPO, ordf.
Lähteenmäki Ari, direktör, Barona Oy
Maunuksela Ari, direktör, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Näse Elin, HR and Payroll Manager, Baltic Yachts Ltd
Paananen Henna, Employer Branding Officer, Pihla Group Oy
Pellinen Lea, personalchef, Umicore Finland Oy
Ristimäki Kari, rektor, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Saarinen Heidi, HR Generalist, danfoss Drives (Vacon Ltd)
Sandlin, Jonas, utbildningschef, KIP Service Oy
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Tuliniemi Piia, HR Director, VEO Oy

 

Digitaliseringsutskottet

Utskottets uppgift är att främja kontakten mellan regionens ICT-företag och företag inom andra branscher, främja branschens utveckling och regionens konkurrenskraft, att påverka utbudet och innehållet i skolningen för ICT-branschen, samt att verka för tillräcklig arbetskraft. Utskottsmöten behandlar aktuella ärenden och de olika företagens representanter kan jämföra sina åsikter om branschens konjunkturutsikter.

Medlemmar
Airaksinen Eino, direktör, Telia Finland Abp
Björkskog Christoffer, Head of Development, Genero Ab
Erkkilä Juha, direktör, Hilla Group Oyj
Granholm Niklas, regiondirektör, Elisa Abp
Helo Petri, Consultant & Partner, Wapice Ab
Hollström Tommi, verkställande direktör, Attracs Ab
Isohanni Jari, koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Itävaara Aki, tietohallintopäällikkö, Leinolat Ab
Kalliokoski Juha, General Manager, IM, Wärtsilä Abp
Kaustinen Petri, tietohallintojohtaja, Loihde Oyj
Keskilammi Mikko, liiketoimintajohtaja, Sasken Finland Oy
Kuusniemi Heidi, Director Digital Economy, Vasa universitet
Laukkanen Jesse, CIO, Kokkolan HalpaHalli Oy
Lindholm Julius, liiketoimintajohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy
Nieminen Juha, utbildningschef, Vasa yrkeshögskola Ab
Nylund Kenneth, avdelningschef ICT, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Ojajärvi Hannu, IS Risk & Compliance Manager, ABB Motion, ordf.
Paschinsky Andreas, utvecklingsdirektör, Devatus Ab
Rönnlund Mathias, ICT Systems Architect, Mirka Ab
Strömberg Benny, ICT Manager, AMADA Automation Europe Ltd

Österbottens handelskammare har också följande lokala utskott:

Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Jakobstads handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab

Mellersta Österbottens och Jakobstads avdelningarnas gemensamma utskott
Serviceutskottet, ordförande: Silvennoinen Jaki, hotelldirektör, Sokos Hotel Kaarle
Industriutskottet, ordförande: Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab

Vasa handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Westermark Tom, verkställande direktör, Harry Schaumans Stiftelse
Industriutskottet, ordförande: Ala-Heikkilä Timo, verkställande direktör, VEO Ab

Alla som på höstmötet invalts i handelskammarens förtroendeorgan 2022

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN