Utskott

Trafikutskottet

Utskottet behandlar alla trafikformer med målsättningen att få smidiga förbindelser ur näringslivets synpunkt sett.

Medlemmar
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab, ordf.
Björkenheim Riitta, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling Ab
Björkholm Bernt, direktör, Backman-Trummer Ab
Forsman Stig-Göran, verkställande direktör, Fastighets Ab Kronoby flyghangar
Hakala Juha, verkställande direktör, Jakobstads Hamn Ab
Junell Sune, fabriksservicechef, UPM-Kymmene Abp
Järvelä Markku, teknisk direktör, Vasa stad
Koskinen Tero, verkställande direktör, Tekos Oy
Kuivamäki Petri, verkställande direktör, Piccolo Group Ab
Lampi Petri, flygplatschef, Finavia Abp, Vasa flygstation
Lindström Mathias, verksamhetsledare, Kvarkenrådet
Mäkelä Mauno, verkställande direktör, Asplund Ab
Nääppä Ari, flygplatschef, Finavia Abp, Karleby-Jakobstad flygstation
Pohjola Mari, regionplaneringschef, Mellersta Österbottens förbund
Pylkkönen Janne, Commodity Manager, ABB Oy
Rautiainen Pauli, Operative Director, Euroports Pietarsaari Ab
Sandberg Jonne, utvecklingsdirektör, Karleby stad
Schiestl Ari, Category Manager, Wärtsilä Finland Ab
Seppelin Teijo, verkställande direktör, Kvarken Ports Ltd
Sundqvist Jarl, verkställande direktör, Concordia
Svanbäck Kennet, verkställande direktör, Ingves & Svanbäck Ab
Voldi Tero, trafikexpert, Österbottens förbund
Witting Torbjörn, hamndirektör, Karleby hamn Ab
Ylilauri Timo, personaldirektör, Snellman Ab
Östergård Anders, direktör, NTM-centralen i Södra Österbotten

 

Kompetensutskottet

Utskottet strävar till att näringslivets behov i utbildningshänseende beaktas också på lång sikt och att det i vår region även i fortsättningen finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Medlemmar
Andersson Örjan, rektor, Yrkeshögskolan Novia
Gripenberg Max, direktör, Optima samkommun
Halonen Tarja, personaldirektör, Boliden Kokkola Oy
Holmberg Lena, personalchef, Snellman Ab
Holmgård Kenneth, Head of HR, Baltic Yachts Oy Ab Ltd
Kakkuri Johanna, HR Manager, Wärtsilä Finland Ab, ordf.
Kauppi Ulla, HR Manager, Mirka Ab
Kekäle Tauno, rektor/verkställande direktör, Vasa yrkeshögskola
Kinaret Leena, Site HR Manager, OSTP Finland Ab
Kuusisto Jari, vice rektor, Vasa universitet
Lindberg Leif, personalchef, Handelslaget KPO
Lähteenmäki Ari, regiondirektör, Barona Henkilöstöpalvelut Oy
Paananen Henna, Employer Branding Officer, Pihla Group Oy
Risikko Tanja, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Ristimäki Kari, rektor, Centria-yrkeshögskola Ab
Saarinen, Heidi, HR Generalist, Danfoss Drives (Vacon Ltd.)
Sadeharju Liisa, koulutusyhtymän johtaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Sandlin, Jonas, utbildningschef, KIP Service Oy
Sadeharju Liisa, direktör, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Venemies Kaija, HR Director, Wärtsilä Finland Oy
Wallin Annika, HR Manager, Global Processes, Citec Group Ab

 

ICT-utskottet

Utskottets uppgift är att främja kontakten mellan regionens ICT-företag och företag inom andra branscher, främja branschens utveckling och regionens konkurrenskraft, att påverka utbudet och innehållet i skolningen för ICT-branchen, samt att verka för tillräcklig arbetskraft. Uttskottsmöten behandlar aktuella ärenden och de olika företagens representanter kan jämföra sina åsikter om branchens konjunkturutsikter.

Medlemmar
Airaksinen Eino, direktör, Telia Finland Abp
Brandt Martin, verkställande direktör, Canorama Ab
Erkkilä Juha, direktör, Kosila
Granholm Niklas, regiondirektör, Elisa Abp
Itävaara Aki, tietohallintopäällikkö, Leinolat Oy Ab
Kalliokoski Juha, General Manager, IM, Wärtsilä Abp
Keskilammi Mikko, liiketoimintajohtaja, Sasken Finland Oy
Kivioja Sami, verkställande direktör, CO-Automation Oy
Lamminen Asko, verkställande direktör, Livion Ab
Levander Christer, direktör, Vasa stad
Nieminen Juha, utbildningschef, Vaasan ammattikorkeakoulu Oy
Nylund Kenneth, avdelningschef ICT, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Palola Ilkka, Director, Information Services, Prohoc Oy, ordf.
Paschinsky Andreas, utvecklingsdirektör, Devatus Ab
Sahlgren Sami, Director, Quality & ICT, Beamex Ab
Ståhl Robert, CIO, Oy Katternö Ab
Södergård Timo, IS Manager, ABB Oy
Wallin Ted, Business Director, Oy Gambit Labs Ab
Vihervuori Mika, verkställande direktör, Viria Abp

 

Österbottens handelskammare har också följande lokala utskott:

Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Pihlajamaa Vesa, verkställande direktör, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino

Jakobstads handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab

Mellersta Österbottens och Jakobstads avdelningarnas gemensamma utskott
Serviceutskottet, ordförande: Silvennoinen Jaki, hotelldirektör, Sokos Hotel Kaarle
Industriutskottet, ordförande: Ahlbäck Ulrika, Administrative director, Rani Plast Ab

Vasa handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Industriutskottet, ordförande: Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Oy

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN