Utskott

Trafikutskottet

Utskottet behandlar alla trafikformer med målsättningen att få smidiga förbindelser ur näringslivets synpunkt sett.

Medlemmar
Aaltonen Juha, regiondirektör, Finavia Abp
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab
Björkenheim Riitta, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling VASEK Ab
Björkholm Bernt, direktör, Backman-Trummer Ab
Blomqvist Niclas, Sourcin Manager Logistics Finland, Boliden Kokkola Oy
Dahl Jonas, verkställande direktör, Dahl-linjaliikenne Oy
Forsman Stig-Göran, verkställande direktör, Fastighets Ab Kronoby flyghangar
Hakala Juha, verkställande direktör, Jakobstads Hamn Ab
Huhtala Jani, styrelseordförande, Huhtala Logistics
Junell Sune, fabriksservicechef, UPM-Kymmene Oyj
Järvelä Markku, teknisk direktör, Vasa stad
Kapténs Stefan, ekonomichef, RaniPlast Ab
Kuivamäki Petri, verkställande direktör, Piccolo Group Oy
Laurila Matti, verkställande direktör, Ekeri Ab
Lindström Mathias, verksamhetsledare, Kvarkenrådet
Nyblom Åke, Business Director, Ahola Transport Abp
Pylkkönen Janne, Commodity Manager, ABB Oy
Rautiainen Pauli, Operative Director, Euroports Pietarsaari Ab
Rinta-Rahko Tiina, regionplaneringschef, Keski-Pohjanmaan liitto
Sandberg Jonne, utvecklingsdirektör, Karleby stad
Schiestl Ari, Category Manager, Wärtsilä Finland Ab, ordf.
Seppelin Teijo, verkställande direktör, Kvarken Ports Ltd
Snellman Mikael, QEHS chef, Snellman Ab
Sundqvist Jarl, verkställande direktör, Concordia
Svanbäck Kennet, verkställande direktör, Ingves & Svanbäck Ab
Tupeli Timo, logistikchef, Kokkolan HalpaHalli Oy
Voldi Tero, trafikexpert, Österbottens förbund
Witting Torbjörn, hamndirektör, Karleby hamn Ab
Östergård Anders, direktör, NTM-centralen i Södra Österbotten

 

Kompetensutskottet

Utskottet strävar till att näringslivets behov i utbildningshänseende beaktas också på lång sikt och att det i vår region även i fortsättningen finns tillgång till kompetent arbetskraft.

Medlemmar
Aittola Marko, direktör, Karleby universitetscenter Chydenius
Andersson Örjan, rektor, Yrkeshögskolan Novia
Arpiainen Susanna, HR Manager, UPM Kymmene Oyj
Gripenberg Max, direktör, Optima samkommun
Halonen Tarja, personaldirektör, Boliden Kokkola Oy
Holmberg Lena, personalchef, Snellman Ab
Höglund Jan-Erik, HR Manager, Herrfors Ab
Kakkuri Johanna, HR Manager, Wärtsilä Finland Ab, ordf.
Kauppi Ulla, HR Manager, Mirka Ab
Kinaret Leena, Site HR Manager, OSTP Finland Ab
Komulainen Kati, rektor/vd, Vasa yrkeshögskola Ab
Kulla Anne, partner, Greenstep Ab
Kuusisto Jari, rektor, Vasa universitet
Kuusisto Marika, Talent Partner, ABB Ab
Lindberg Leif, personalchef, Handelslaget KPO
Lähteenmäki Ari, direktör, Barona Pohjanmaa Oy
Maunuksela Ari, direktör, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Näse Elin, HR and Payroll Manager, Baltic Yachts Ltd
Paananen Henna, Employer Branding Officer, Pihla Group Oy
Ristimäki Kari, rektor, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Sandlin, Jonas, utbildningschef, KIP Service Oy
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Syri Janne, personalchef, Kokkolan HalpaHalli Oy

 

ICT-utskottet

Utskottets uppgift är att främja kontakten mellan regionens ICT-företag och företag inom andra branscher, främja branschens utveckling och regionens konkurrenskraft, att påverka utbudet och innehållet i skolningen för ICT-branchen, samt att verka för tillräcklig arbetskraft. Uttskottsmöten behandlar aktuella ärenden och de olika företagens representanter kan jämföra sina åsikter om branchens konjunkturutsikter.

Medlemmar
Airaksinen Eino, direktör, Telia Finland Abp
Björkskog Christoffer, Head of Development, Genero Ab
Erkkilä Juha, direktör, KPK Yhtiöt Oyj
Granholm Niklas, regiondirektör, Elisa Abp
Helo Petri, Consultant & Partner, Wapice Ab
Hollström Tommi, verkställande direktör, Attracs Ab
Isohanni Jari, koulutusalapäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Itävaara Aki, tietohallintopäällikkö, Leinolat Ab
Kalliokoski Juha, General Manager, IM, Wärtsilä Abp
Kaustinen Petri, tietohallintojohtaja, Viria Abp
Keskilammi Mikko, liiketoimintajohtaja, Sasken Finland Oy
Kuusniemi Heidi, Director Digital Economy, Vasa universitet
Laukkanen Jesse, CIO, Kokkolan HalpaHalli Oy
Nieminen Juha, utbildningschef, Vasa yrkeshögskola Ab
Nylund Kenneth, avdelningschef ICT, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Ojajärvi Hannu, IS Manager, ABB Oy
Palola Ilkka, Director, Information Services, Prohoc Oy, ordf.
Paschinsky Andreas, utvecklingsdirektör, Devatus Ab
Rönnlund Mathias, ICT Systems Architect, Mirka Ab
Toivola Jari, verkställande direktör, Canorama Ab

Österbottens handelskammare har också följande lokala utskott:

Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Jakobstads handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab

Mellersta Österbottens och Jakobstads avdelningarnas gemensamma utskott
Serviceutskottet, ordförande: Silvennoinen Jaki, hotelldirektör, Sokos Hotel Kaarle
Industriutskottet, ordförande: Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab

Vasa handelskammaravdelning
Fondutskottet, ordförande: Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Industriutskottet, ordförande: Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab

Alla som på höstmötet invalts i handelskammarens förtroendeorgan 2021

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN