Handelskammaren

Österbottens handelskammare är en betydande opinionsbildare och intressebevakare i regionen. Vi representerar en omfattande del av regionens näringsliv, eftersom våra över tusen medlemmar tillsammans sysselsätter cirka 70 procent av regionens arbetskraft. Verksamhetsområdet utgörs av landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi har kontor i områdets tre städer: i Karleby, Jakobstad och Vasa.

En av handelskammarens viktigaste uppgifter är
att främja företagens verksamhet och tillväxt i regionen.

Utgående från medlemmarnas behov bestäms lobbyverksamhetens mål och tyngdpunkter. De viktigaste frågorna inom lobbningen är

  • tillgången på kompetent arbetskraft
  • trafiken och logistiken
  • regionens attraktionskraft och investeringar.

Företagens verksamhetsförutsättningar utvecklas genom bl.a. ställningstaganden, utlåtanden, olika tillställningar och samarbetsprojekt tillsammans med andra organisationer som strävar efter samma mål.

På de avgiftsfria tillställningarna och i utskottsarbetet kan du knyta kontakter till andra företagsledare i regionen. Via handelskammaren har du också möjlighet att dra nytta av handelskammarens internationella nätverk.

Handelskammaren ordnar årligen tiotals kurser för företag om aktuella ämnen, såsom ekonomi- och personaladministration. Kurserna är korta och förmånliga, de ordnas som distanskurser eller som närkurser nära dig och föreläsarna är experter på sina områden. Bekanta dig med våra aktuella kurser.

Som handelskammarens medlem får du och ditt företag tillgång till ett brett serviceutbud. Handelskammaren ger råd, betjänar och hjälper företagen med vardagliga problem. Läs mera om handelskammarens tjänster här.