Glocal Talents-vlogserie

Glocal Talents är en vlogserie som startats av Österbottens handelskammare, som presenterar inspirerande berättelser från företag och internationella experter i vår region. Serien öppnar dörren till möten, känslor och gemenskap, skapar en positiv atmosfär i arbetslivet. Utvalda företag delar sina berättelser i videor, och kampanjen erbjuder också andra företag möjligheten till synlighet i CB-handelskammartidningen, på webbplatser och i sociala medier.

De företag vi har valt representerar mångsidigt näringsliv i vår region och är djärva pionjärer när det gäller att anställa internationella experter. Tillsammans kommer vi att dela inspirerande berättelser, skingra fördomar och bidra till lösningar på arbetskraftsbristen i vårt område.

Vad händer nu?

Glocal Talents-videorna kommer att publiceras under detta år. Ni kan förvänta er äkta berättelser om företag, deras internationella experter och vägen till framgång.

Kontaktuppgifter och frågor

För mer information, kontakta emilia.nareaho@chamber.fi. Eventuella frågor kan också skickas till Emilia.

Tack till alla som deltar och för ert mod att vara med i denna kampanj. Tillsammans skapar vi en positiv atmosfär och främjar utvecklingen i vår region!

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN