Dokument inom utrikeshandeln

Handelskamrarna beviljar och bestyrker intyg och övriga dokument som företagen behöver för utrikeshandel. Exempel på dokument för utrikeshandel som handelskammaren beviljar är Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg, och tulldokumentet ATA carnet som möjliggör tillfällig export av varor. Därtill bestyrker också handelskammaren olika dokument såsom fakturor och packlistor. Leveranstiden på ursprungsintyg är två arbetsdagar och på ATA carnet fem arbetsdagar.

För att garantera fakturans tillförlitlighet, skall det exemplar som arkiveras hos handelskammaren undertecknas av försäljaren. Även av de övriga dokumenten som bestyrkes arkiveras en undertecknad kopia hos handelskammaren.

Vissa länder kräver legalisering och/eller bestyrkande av dokument. Legalisering innebär åtgärder av ifrågavarande lands konsulat eller annan diplomatisk representation. Handelskammaren sköter däremot om bestyrkningen av dokument.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN