Dokument inom utrikes­handeln

Handelskamrarna beviljar och bestyrker intyg och övriga dokument som företagen behöver för utrikeshandel. Exempel på dokument för utrikeshandel som handelskammaren beviljar är Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg, och tulldokumentet ATA carnet som möjliggör tillfällig export av varor. Därtill bestyrker också handelskammaren olika dokument såsom fakturor och packlistor. Elektroniska certifikat fås i regel samma dag som ansökan inlämnats men reservera extra tid för postning av dokument som ska stämplas för hand. Meddela oss skilt per e-post eller telefon om ärendet är brådskande. Kom också ihåg att boka tid på förhand antingen per e-post eller telefon, om ni vill komma till kontoret för manuell stämpling av dokument. Leveranstiden för ATA carnet-dokumenten är fem arbetsdagar.

Vissa länder kräver legalisering och/eller bestyrkande av dokument. Legalisering innebär åtgärder av ifrågavarande lands konsulat eller annan diplomatisk representation. Handelskammaren sköter däremot om bestyrkandet av dokument.