Kursverksamhet

Österbottens handelskammare fokuserar på att ordna korta kurser inom aktuella ämnen, såsom ekonomiförvaltning och beskattning, HR-frågor, förmansarbete, utrikeshandel, affärsjuridik osv. Kurserna ordnas i Vasa, Karleby och Jakobstad samt som distanskurser. Vi ordnar årligen tiotals kurser, med föreläsare som är experter på ämnesområdet.

Du kan beställa kurskalendern rakt till din e-post här.

Den elektroniska kurskalendern hittar du här.

Medlemmarna har möjlighet att påverka handelskammarens kursutbud. Berätta dina önskemål till oss: K2POH.koulutus [at] chamber.fi

Man kan anmäla sig till handelskammarens kurser via formulären som finns i informationen för respektive kurs.

Anmälningar till kurser som är ordnade av Österbottens handelskammare är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

På hybridkurserna är det möjligt att ändra om sitt deltagande från distans till på plats, eller vice versa, fram till kursens sista anmälningsdag.

Villkor för att kurser ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

På handelskammarens kurser utvecklar du din kompetens och ditt nätverk! Har ert företag behov eller önskemål när det gäller kurser? Ta kontakt!

Maijastiina Jokitalo
Utbildnings- och kontaktchef
040 569 6371
K2POH.koulutus [at] chamber.fi