Kursverksamhet

Österbottens handelskammare fokuserar på att ordna korta kurser inom aktuella ämnen, såsom ekonomiförvaltning och beskattning, HR-frågor, förmansarbete, utrikeshandel, affärsjuridik osv. Kurserna ordnas i Vasa, Karleby och Jakobstad. Vi ordnar årligen över 50 kurser, med föreläsare som är experter på ämnesområdet.

Via feedbackblanketten kan du beställa kurskalendern rakt till din e-post.

Den elektroniska kurskalendern hittar du här.

Medlemmarna har möjlighet att påverka handelskammarens kursutbud. Berätta dina önskemål till Katarina Kecklund tfn 040 483 5019 eller koulutus [at] ostro.chamber.fi

Man kan anmäla sig till handelskammarens kurser via formulären som finns i informationen för respektive kurs.

Anmälningar till kurser är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kurser ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN