Medlemsavgifter

Medlemsavgift (€) Antalet anställda
215 1 – 4 personer
250 5 -9 personer
360 10 – 19 personer
480 20 – 49 personer
700 50 – 99 personer
1320 100 – 249 personer
2250 250 – 499 personer
3350 500 – 999 personer
4750 1000 – personer
350 Föreningar och offentliga samfund
0,45 / per invånare Kommuner

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN