Medlems­avgifter

Medlemsavgift (€)     Antalet anställda
225 1 – 4 personer
260 5 -9 personer
375 10 – 19 personer
500 20 – 49 personer
730 50 – 99 personer
1375 100 – 249 personer
2340 250 – 499 personer
3485 500 – 999 personer
4940 1000 – personer
350 Föreningar och offentliga samfund
0,45 / per invånare Kommuner