Medlemsavgifter

Medlemsavgift (€) Antalet anställda
195 1 – 4 personer
225 5 -9 personer
325 10 – 19 personer
435 20 – 49 personer
640 50 – 99 personer
1200 100 – 249 personer
2100 250 – 499 personer
3070 500 – 999 personer
4655 1000 – personer
350 Föreningar och offentliga samfund
0,45 / per invånare Kommuner

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN