Koulutus­Online

Handelskammarens utbildningstjänst KoulutusOnline innehåller ett stort utbud på utbildningsvideofilmer som är olika långa och som man kan ta del av i egen takt, oberoende av tid eller plats. På kurserna föreläser handelskammarens erfarna jurister och experter, som fått utmärkt feedback.

Innehållet i tjänsten uppdateras regelbundet och den passar bra att användas av hela personalen. Tjänsten innehåller mångsidiga kurser om arbetsförhållande, ledarskap och självutveckling, samt ett brett urval undervisningsvideor om de populäraste arbetsverktygen för all kontorspersonal på finska.

Nytta för både arbetsgivare och anställda

Arbetsgivaren

  • kan enkelt beräkna kurskostnaderna tack vare kursernas fasta pris
  • kan rekommendera och bygga upp färdiga utbildningsstigar åt personalen med beaktande av kompetensbehoven
  • kan följa upp användarnas framsteg, slutförda kurser och resultat
  • kan med hjälp av tjänstens utbildningsrapporter ansöka om utbildningsavdrag

Tjänstens användare

  • kan studera i egen takt, t.o.m. bara någon minut i taget
  • kan välja just den kurshelhet du behöver
  • kan skapa egna spellistor av de kurser som intresserar
  • kan göra nivåtest på basen av vilka tjänsten föreslår nya kurser

Bekanta dig med den finskspråkiga tjänsten: KoulutusOnline