Internationaliseringstjänster

Österbottens handelskammare erbjuder internationaliseringstjänster i samarbete med Enterprise Europe Network. Tjänsterna är avgiftsfria för små och medelstora företag; EEN är grundad av Europeiska kommissionen och finansieras delvis med offentliga medel.

EEN hjälper företag i frågor gällande internationalisering, utrikeshandel, EU-finansiering, immateriella rättigheter och juridik. EEN har verksamhet i mer än 60 länder, ofta i samband med handelskamrarna. EEN-nätverket har en inbyggd process för att få information av kollegor i olika länder. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i EU-länderna.

EEN erbjuder:

  • Allmän rådgivning inom internationalisering och juridik
  • Internationaliseringsseminarier och kommunikation
  • Tjänster för att söka internationella samarbetspartner, som verktyg används Företagskontaktbörsen och B2B-evenemang
  • Hjälp för att hitta rätt EU-finansieringsprogram
  • En analys över företagets utvecklingsområden – i synnerhet avsett för företag som satsar på innovationsverksamhet
  • En responskanal till EU-kommissionen gällande problem om den inre marknaden

Läs mer

Som ett resultat av coronaåterhämtningen eller av andra orsaker så finns det nu runtom i världen flera statliga storprojekt som har startats upp eller håller på att startas upp. Dessa projekt berör bland annat infrastruktur, grön övergång, utbildning, hälsovård och digitalisering. Läs mera.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN