Internatio­naliserings­tjänster

Österbottens handelskammare erbjuder internationaliseringstjänster i samarbete med Enterprise Europe Network. Tjänsterna är avgiftsfria för små och medelstora företag; EEN är grundad av Europeiska kommissionen och finansieras delvis med offentliga medel.

EEN hjälper företag i frågor gällande internationalisering, utrikeshandel, EU-finansiering, immateriella rättigheter och juridik. EEN har verksamhet i mer än 60 länder, ofta i samband med handelskamrarna. EEN-nätverket har en inbyggd process för att få information av kollegor i olika länder. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i EU-länderna.

EEN erbjuder:

  • Allmän rådgivning inom internationalisering och juridik
  • Internationaliseringsseminarier och kommunikation
  • Tjänster för att söka internationella samarbetspartner, som verktyg används Företagskontaktbörsen och B2B-evenemang
  • Hjälp för att hitta rätt EU-finansieringsprogram
  • En analys över företagets utvecklingsområden – i synnerhet avsett för företag som satsar på innovationsverksamhet
  • En responskanal till EU-kommissionen gällande problem om den inre marknaden

Läs mer