Ladda medlemslogon

Vi är stolta över att ni som handelskammarmedlem arbetar tillsammans med oss för områdets välfärd och företagens konkurrenskraft. Nu kan ni också berätta åt andra att ni är med i områdets mest betydelsefulla företagsnätverk. Medlemskapet är även ett starkt tecken på trovärdighet både samhälleligt och i samarbete med andra företag. Handelskammarmedlemmarna kan använda handelskammarens logo på allt sådant material där det är till fördel att lyfta fram medlemskapet.

Tillsammans är vi starkare och vi säkerställer framgången i vårt område i fortsättningen!

Du kan ladda ned medlemslogon på det språk och i den storlek du önskar här.

Ifall du har problem med att ladda ned logon eller behöver den i ett annat format eller annan storlek, kontakta mia.brannbacka [at] chamber.fi.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN