Ladda medlem­slogon

Vi är stolta över att ni som handelskammarmedlem arbetar tillsammans med oss för områdets välfärd och företagens konkurrenskraft. Nu kan ni också berätta åt andra att ni är med i områdets mest betydelsefulla företagsnätverk. Medlemskapet är även ett starkt tecken på trovärdighet både samhälleligt och i samarbete med andra företag. Handelskammarmedlemmarna kan använda handelskammarens logo på allt sådant material där det är till fördel att lyfta fram medlemskapet.

Tillsammans är vi starkare och vi säkerställer framgången i vårt område i fortsättningen!

Du kan ladda ned medlemslogon på det språk och i den storlek du önskar här.

Ifall du har problem med att ladda ned logon eller behöver den i ett annat format eller annan storlek, kontakta mia.brannbacka [at] chamber.fi.