HHJ – godkänd styrelsemedlem

Österbottens handelskammare ordnar regelbundet HHJ-kurser (Hyväksytty Hallituksen Jäsen / Godkänd styrelsemedlem), som riktar sig till företagens styrelsemedlemmar eller de som har för avsikt att börja med styrelsearbete. Kursen är också avsedd för företagare, företagens ledning och intressegrupper. Målet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens till sm-företagens fördel, samt att samla regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar, ett grupparbete och en läsdel. De kursdeltagare som deltagit i kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte slutförts, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

HHJ-konceptet är utvecklat av Tammerfors handelskammare och de ordnar HHJ-sluttentamen samt koordinerar HHJ-samfundet för de som avlagt HHJ-kursen.

Det ryms 20 deltagare med på kursen.

Vårens HHJ Ordförandekurs hålls i Umeå 6.-7.6.2023. Mera infomation här

Höstens HHJ – Godkänd styrelsemedlem börjar i Vasa 21.9.2023. Deltagarna från Västra Nyland och Åland kan delta i kursen via Microsoft Teams. Mera information här.

Höstens HHJ-kurs (på finska) börjar 27.9.2023 i Karleby. Mera information här.

Mera information om HHJ-kurserna av Maijastiina Jokitalo:
maijastiina.jokitalo [at] chamber.fi eller tfn 040 569 6371.

 

 

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN