HHJ – Godkänd styrelse­medlem

Österbottens handelskammare ordnar regelbundet HHJ-kurser (Hyväksytty Hallituksen Jäsen / Godkänd styrelsemedlem), som riktar sig till företagens styrelsemedlemmar eller de som har för avsikt att börja med styrelsearbete. Kursen är också avsedd för företagare, företagens ledning och intressegrupper. Målet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens till sm-företagens fördel, samt att samla regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar, ett grupparbete och en läsdel. De kursdeltagare som deltagit i kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte slutförts, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

HHJ-konceptet är utvecklat av Tammerfors handelskammare och de ordnar HHJ-sluttentamen samt koordinerar HHJ-samfundet för de som avlagt HHJ-kursen.

Det ryms 20 deltagare med på kursen.

Hösten HHJ-kurs (på finska) har börjat 25.9.2024 i Karleby. Mera information här.

Höstens HHJ – Godkänd styrelsemedlem (på svenska) ska börja i Vasa 24.10.2024. Deltagarna från Västra Nyland och Åland kan delta i kursen via Microsoft Teams. Mera information här.

Hösten 2024 HHJ-kursernas datum:
HHJ på finska i Karleby hösten 24

25.9 Stefan Wikman
2.10 Pekka Usva
8.10 Sami Etula
16.10 Grupparbete
23.10 Pekka Pajamo

HHJ på svenska i Vasa hösten 24

24.10 Stefan Wikman
30.10 Raija-Leena Söderholm
7.11 Annika Laina-Kronberg
14.11 Grupparbete
25.11 Anders Tallberg

HHJ Ordförandekurs kommer att hållas den 3-4 juni 2024 i Kalle’s Inn Resort i Mustasaari. Kursen hålls på finska. Anmäl dig här.

Mera information om HHJ-kurserna av Maijastiina Jokitalo:
maijastiina.jokitalo [at] chamber.fi eller tfn 040 569 6371.