HHJ – godkänd styrelsemedlem

Österbottens handelskammare ordnar regelbundet HHJ-kurser (Hyväksytty Hallituksen Jäsen / Godkänd styrelsemedlem), som riktar sig till företagens styrelsemedlemmar eller de som har för avsikt att börja med styrelsearbete. Kursen är också avsedd för företagare, företagens ledning och intressegrupper. Målet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens till sm-företagens fördel, samt att samla regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar.

HHJ-kursen består av fyra kursdelar, ett grupparbete och en läsdel. De kursdeltagare som deltagit i kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte slutförts, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. Hela kursen måste dock avklaras inom två år. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

HHJ-konceptet är utvecklat av Tammerfors handelskammare och de ordnar HHJ-sluttentamen samt koordinerar HHJ-samfundet för de som avlagt HHJ-kursen.

Det ryms 24 deltagare med på kursen.

Vårens HHJ-kurs ordnas i Vasa med start 13.3.2020, kursen är fullbokad.

Mera information om HHJ-kurserna av Katarina Kecklund
katarina.kecklund [at] chamber.fi eller tfn 040 483 5019.

HHJ-kurserna ordnas på finska.

HHJ – Styrelseordförandekurs

På kursen för styrelseordföranden i små- och medelstora företag ligger fokus på gruppdynamik och hur man leder en styrelse. Styrelseordföranden måste kunna utveckla styrelsearbetet både för egen del och för de övriga styrelsemedlemmarna. En fungerande styrelse är aktiebolagets resurs och vägvisare.

Under kursen skapas en grund för styrelseordförandens praktiska arbete: styrelsens kärnuppgifter, företagets strategi samt beslutsfattande- och ledningssystem, arbetsordning och att leda möten, utveckling av affärsverksamheten och verkställande direktörens översikt, styrelsens och ordförandens interaktion, styrelseordförandens uppgifter och ansvar.

Nästa HHJ-Ordförandekurs hålls i Vasa 13.-14.2.2020. Mera information och anmälning här.

Kursen ordnas på finska.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN