Fastighets­värdering

En auktoriserad fastighetsvärderare (AKA – auktorisoitu kiinteistöarvioija) är en opartisk och professionell branschexpert som värderar fastigheter. Fastighetsvärderaren fastslår värdet på en fastighet t.ex. i samband med fastighetsaffärer, arvsskiften, bokslut, hyresärenden samt möjliga tvister. Ytterligare information på kauppakamari.fi-webbplatsen.

Centralhandelskammaren upprätthåller det så kallade AKA-registret och där kan du söka en värderare på basen av bransch, delområde eller namn.

Sök fastighetsvärderare (på finska).