Specialintyg

Med ett specialintyg bestyrker handelskammaren den beskrivna företeelsens befintlighet vid ögonblicket för bestyrkningen. Detta görs på basen av tillförlitlig dokumentation som den som ansöker om intyget presenterar och/eller som handelskammaren tar fram.

Specialintyg görs upp på handelskammarens egna dokumentmall. Exempel på specialintyg som beviljas: intyg över företagets existens, intyg över medlemskap i handelskammaren, Force Majeure-intyg, Free sales-intyg, intyg över företagets ansvarspersoner/bransch.