One Day Contract

One Day Contract är en regional kampanj som årligen för samman ungdomar och företagsfolk för en dag. Nästa One Day Contract kampanj ordnas på hösten 2024.

Avsikten med kampanjen One Day Contract är att erbjuda ungdomar en chans att följa en ledares, förmans eller specialists arbete under en dag. Ungdomarna ser vad som sker på arbetsplatserna i praktiken. Dessutom erbjuder kampanjen ungdomarna olika synvinklar på de egna studie- och karriärplanerna samt arbetslivet i allmänhet. De företagsrepresentanter som deltar i kampanjen har ett ypperligt tillfälle att lyfta fram sitt eget företag eller organisation på ett positivt sätt och samtidigt främja ungdomarnas färdigheter för arbetslivet.

I kammarens CB-tidning 4/2019 kan du läsa om hur kampanjen Ledare för en dag ledde till att OSTP Finland fick en sommarjobbare och extra hjälp under bråda tider och att en gymnasieelev fick jobb (på finska)