Annulle­ringsvillkor

Anmälningar till kurser som är ordnade av Österbottens handelskammare är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

På hybridkurserna är det möjligt att ändra om sitt deltagande från distans till på plats, eller vice versa, fram till kursens sista anmälningsdag.

Villkor för att kurser ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.