Avdelningarnas styrelser

Styrelsen för Mellersta Österbottens handelskammaravdelning

Ylinen Janne, verkställande direktör, Kokkolan HalpaHalli Ab, ordf.
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO, I vice ordf.
Kontiainen Antti, verkställande direktör, Boliden Kokkola Ab, II vice ordf.

Ahlbäck Mikael, koncernchef, Rani Plast Ab
Ali-Haapala Hannu, verkställande direktör, Finn Spring Ab
Fagernäs Leif, verkställande direktör, Best-Hall Ab
Hietaniemi Tero, verkställande direktör, Jetta-Talo Ab
Ikola Arto, verkställande direktör, FW Capital Ab
Kallioinen Sami, verkställande direktör, Freeport Cobalt Ab
Karhula Jukka, verkställande direktör, Häggblom A. Ab
Lamberg Pertti, verkställande direktör, Keliber Ab
Mattila Stina, stadsdirektör, Karleby stad
Pihlajamaa Vesa, verkställande direktör, KPK-yhtiöt Abp
Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Styrelsen för Jakobstads handelskammaravdelning

Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab, ordf.
Fagerudd Simon, General Manager, UPM-Kymmene Abp, Jakobstad, I vice ordf.
Höglund Maria, verkställande direktör, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, II vice ordf.

Friberg Ingela, inköpschef, Valioravinto Oy Ab
Frostdahl Cedric, versktällande direktör, Ab Norlic Oy
Holm Roger, verkställande direktör, Katternökoncernen
Järvinen Erkki, verkställande direktör, Oy Snellman Ab
Laurila Matti, verkställande direktör, Ab Ekeri Oy
Lindén-Svarvar Lotta, verkställande direktör, Norcar-BSB Ab
Nordström Tom, verkställande direktör, Herrmans Oy Ab
Nylund Marko, verkställande direktör, Prevex Oy Ab
Pettersson Thomas, verkställande direktör, OSTP Finland Ab
Seymour Greg, verkställande direktör, LKI-Käldman Ab
Stenman Kristina, stadsdirektör, Staden Jakobstad
Svensson Jan-Henrik, verkställande direktör, Beamex Ab

 

Styrelsen för Vasa handelskammaravdelning

Nylund Ulf, verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ordf.
Haarala Pasi, verkställande direktör, LokalTapiola Österbotten, I vice ordf.
Riihimäki Vesa, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Ab, II vice ordf.

Ala-Heikkilä Timo, verkställande direktör, VEO Ab
Alanen Jari, regiondirektör, Kesko Abp, Västra Finland
Antus Kjell, koncernchef, KWH-koncernen Ab
Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Hakala-Ranta Antti, direktör, ABB Oy
Hautamäki Tuula, Site Manager, Danfoss Drives Ab
Häyry Tomas, stadsdirektör, Vasa stad
Koski Lasse, verkställande direktör, Laihian Mallas Ab
Laalo Ulla, verkställande direktör, Certia Ab
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Parks Ab
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab
Tyynismaa Ari, verkställande direktör, WasaGroup Ab

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN