Avdelningarnas styrelser

Styrelsen för Mellersta Österbottens handelskammaravdelning

Ylinen Janne, verkställande direktör, Kokkolan HalpaHalli Oy, ordf.
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO, I vice ordf.
Kontiainen Antti, verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy, II vice ordf.

Ahlbäck Mikael, koncernchef, Rani Plast Ab
Ali-Haapala Hannu, verkställande direktör, Finn Spring Oy
Hietaniemi Tero, verkställande direktör, Jetta-Talo Ab
Kallioinen Sami, verkställande direktör, Freeport Cobalt Oy
Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab
Laitinen Matti, verkdställande direktör, Fineweld Oy
Luoma Mikko, verkställande direktör, KPK Yhtiöt Oyj
Mattila Stina, stadsdirektör, Karleby stad
Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank
Saavalainen Ida, verkställande direktör, Ahola Group Ab
Sopo Jöran, verkställande direktör, Umicore Finland Oy
Tallqvist Gina, verkställande direktör, Tallqvist Ab

Styrelsen för Jakobstads handelskammaravdelning

Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab, ordf.
Fagerudd Simon, General Manager, UPM-Kymmene Abp, Jakobstad, I vice ordf.
Höglund Maria, verkställande direktör, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, II vice ordf.

Friberg Ingela, inköpschef, Bertil’s Health Ab
Frostdahl Cedric, verkställande direktör, Norlic Ab
Holm Roger, verkställande direktör, Katternökoncernen
Järvinen Erkki, verkställande direktör, Snellman Ab
Laurila Matti, verkställande direktör, Ekeri Ab
Lindén-Svarvar Lotta, verkställande direktör, Norcar Ab
Nordström Tom, verkställande direktör, Nordic Lights Ab
Nylund Marko, verkställande direktör, Prevex Ab
Pettersson Thomas, verkställande direktör, OSTP Finland Ab
Rak Annika, verkställande direktör, Cambridge Ohjelma Finland Oy
Seymour Greg, verkställande direktör, AMADA Automation Europe Ltd
Svensson Jan-Henrik, verkställande direktör, Beamex Ab
xx, stadsdirektör, Staden Jakobstad

Styrelsen för Vasa handelskammaravdelning

Nylund Ulf, verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ordf.
Haarala Pasi, verkställande direktör, LokalTapiola Österbotten, I vice ordf.
Hakala-Ranta Antti, direktör, ABB Oy, II vice ordf.

Ala-Heikkilä Timo, verkställande direktör, VEO Ab
Alanen Jari, regiondirektör, Kesko Abp, Västra Finland
Antus Kjell, koncernchef, KWH-koncernen Ab
Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Hautamäki Tuula, Site Manager, Danfoss Drives (Vacon Ab)
Häyry Tomas, stadsdirektör, Vasa stad
Koski Lasse, verkställande direktör, Laihian Mallas Oy
Laalo Ulla, verkställande direktör, Certia Oy
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Parks Ab
Mäntymaa Hannu, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Oy
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab
Tyynismaa Ari, verkställande direktör, WasaGroup Ab

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN