Avdelningarnas styrelser

Styrelsen för Mellersta Österbottens handelskammaravdelning

Ylinen Janne, verkställande direktör, Kokkolan HalpaHalli Oy, ordf.
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO, I vice ordf.
Kontiainen Antti, verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy, II vice ordf.

Ahlbäck Mikael, koncernchef, Rani Plast Ab
Ali-Haapala Hannu, verkställande direktör, Finn Spring Oy
Fagernäs Leif, verkställande direktör, Best-Hall Ab
Hietaniemi Tero, verkställande direktör, Jetta-Talo Ab
Ikola Arto, verkställande direktör, FW Capital Oy
Kallioinen Sami, verkställande direktör, Freeport Cobalt Oy
Karhula Jukka, verkställande direktör, A. Häggblom Ab
Lamberg Pertti, verkställande direktör, Keliber Oy
Mattila Stina, stadsdirektör, Karleby stad
Pihlajamaa Vesa, verkställande direktör, KPK Yhtiöt Oyj
Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank

Styrelsen för Jakobstads handelskammaravdelning

Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab, ordf.
Fagerudd Simon, General Manager, UPM-Kymmene Abp, Jakobstad, I vice ordf.
Höglund Maria, verkställande direktör, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, II vice ordf.

Friberg Ingela, inköpschef, Valioravinto Ab
Frostdahl Cedric, versktällande direktör, Norlic Ab
Holm Roger, verkställande direktör, Katternökoncernen
Järvinen Erkki, verkställande direktör, Snellman Ab
Laurila Matti, verkställande direktör, Ekeri Ab
Lindén-Svarvar Lotta, verkställande direktör, Norcar-BSB Ab
Nordström Tom, verkställande direktör, Herrmans Ab
Nylund Marko, verkställande direktör, Prevex Ab
Pettersson Thomas, verkställande direktör, OSTP Finland Ab
Seymour Greg, verkställande direktör, LKI-Käldman Ab
Stenman Kristina, stadsdirektör, Staden Jakobstad
Svensson Jan-Henrik, verkställande direktör, Beamex Ab

Styrelsen för Vasa handelskammaravdelning

Nylund Ulf, verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ordf.
Haarala Pasi, verkställande direktör, LokalTapiola Österbotten, I vice ordf.
Riihimäki Vesa, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Ab, II vice ordf.

Ala-Heikkilä Timo, verkställande direktör, VEO Ab
Alanen Jari, regiondirektör, Kesko Abp, Västra Finland
Antus Kjell, koncernchef, KWH-koncernen Ab
Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Hakala-Ranta Antti, direktör, ABB Oy
Hautamäki Tuula, Site Manager, Danfoss Drives (Vacon Ab)
Häyry Tomas, stadsdirektör, Vasa stad
Koski Lasse, verkställande direktör, Laihian Mallas Oy
Laalo Ulla, verkställande direktör, Certia Oy
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Parks Ab
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab
Tyynismaa Ari, verkställande direktör, WasaGroup Ab

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN