Avdelningarnas styrelser

Styrelsen för Mellersta Österbottens handelskammaravdelning

Ylinen Janne, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, ordf.
Herronen Jarmo, verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy I vice ordf.
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO, II vice ordf.

Ahlbäck Mikael, koncernchef, Rani Plast Ab
Ali-Haapala Hannu, verkställande direktör, Finn Spring Oy
Brännkärr Malin, kommundirektör, Kronoby kommun
Fagernäs Leif, verkställande direktör, Best-Hall Ab
Hietaniemi Tero, verkställande direktör, Jetta-Talo Oy
Ikola Arto, verkställande direktör, FW Capital Oy
Karhula Jukka, toimitusjohtaja, Häggblom A. Oy Ab
Lamberg Pertti, verkställande direktör, Keliber Oy
Laxåback Joakim, verkställande direktör, Oy M. Rauanheimo Ab
Mattila Stina, stadsdirektör, Karleby stad
Pihlajamaa Vesa, verkställande direktör, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj
Sopo Jöran, verkställande direktör, Freeport Cobalt Ab
Rantala Jyrki, verkställande direktör, Mellersta Österbottens Andelsbank
Tallqvist Mikael, verkställande direktör, Tallqvist Ab

 

Styrelsen för Jakobstads handelskammaravdelning

Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab, ordf.
Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab, I vice ordf.
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab, II vice ordf.

Fagerudd Simon, General Manager, UPM-Kymmene Abp, Jakobstad
Friberg Ingela, inköpschef, Valioravinto Oy Ab
Frostdahl Cedric, versktällande direktör, Ab Norlic Oy
Höglund Maria, verkställande direktör, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Järvinen Erkki, verkställande direktör, Oy Snellman Ab
Laurila Matti, verkställande direktör, Ab Ekeri Oy
Lindén-Svarvar Lotta, verkställande direktör, Norcar-BSB Ab
Nordström Tom, verkställande direktör, Herrmans Oy Ab
Pettersson Thomas, verkställande direktör, OSTP Finland Ab
Stenman Kristina, stadsdirektör, Staden Jakobstad
Svenfors Stefan, kommundirektör, Pedersöre kommun
Svensson Jan-Henrik, verkställande direktör, Beamex Ab

 

Styrelsen för Vasa handelskammaravdelning

Nylund Ulf, verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ordf.
Haarala Pasi, verkställande direktör, LokalTapiola Österbotten, I vice ordf.
Riihimäki Vesa, verkställande direktör, II vice ordf.

Alanen Jari, regiondirektör, Kesko Abp, Västra Finland
Antus Kjell, koncernchef, KWH-koncernen Ab
Björses Frej, kontorschef, Handelsbanken
Ekman Marko
Hakala-Ranta Antti, direktör, ABB Oy
Hautamäki Tuula, Site Manager, Danfoss Drives Ab
Häyry Tomas, stadsdirektör, Vasa stad
Koski Lasse, verkställande direktör, Laihian Mallas Oy
Laalo Ulla, verkställande direktör, Certia Ab
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Parks Ab
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice
Tyynismaa Ari, verkställande direktör, Wasagroup Oy

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN