#anställunga för arbetsgivare

Österbottens handelskammare utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda sommarjobb åt ungdomar i sommar. Kampanjen #anställunga är ett utmärkt sätt att nå ungdomarna.

#anställunga är en utmaningskampanj där företagen svarar på en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets sida om sommararbete på kammarens kampanjsida för ungdomar.

Obs! Vi genomför kampanjen även på engelska för att kunna erbjuda fler sommarjobb även åt internationella studenter i vår region. Ifall ni på grund av kraven gällande språkkunskaper inte har möjlighet att anställa internationella arbetstagare så meddela detta i fältet Övrigt. I så fall sätter vi inte era arbetsplatser på den engelskspråkiga kampanjsidan.

Anmäl ert företag/er organisation med i kampanjen #anställunga

Företaget kan också berätta om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo t.ex. på sin webbplats. Handelskammaren sprider information om företagens lediga sommarjobb till yrkesskolelever och högskolestuderande.

Ladda ned #anställunga-logon
Om du behöver logon i annat format eller i en annan storlek skicka e-post till mia.brannbacka [at] chamber.fi.

Inte bara ungdomarna utan även företagen och samhället gagnas av att ungdomarna får sommarjobb:

  • Tack vare sommararbete skapas band mellan företagen och framtidens arbetstagare. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då ungdomarna ska ut i arbetslivet.
  • Tack vare sommararbete blir ungdomarna intresserade av företagen i det egna området och de knyts till regionen.
  • Tack vare sommararbete får ungdomarna en realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.
  • Genom att anställa ungdomar ges företaget en möjlighet att utmana rådande och inarbetade tankegångar och verksamhetsmodeller.

Visste du att:

Tidigare somrar har över 70 procent av handelskammarområdets företag och organisationer rekryterat sommararbetare. Oftast önskar företagen arbetstagare som studerar på yrkeshögskola eller på yrkesutbildning, men över 40 procent av företagen erbjuder också sommarjobb åt studerande under 18 år. År 2023 deltog 125 arbetsgivare i Anställ unga -kampanjen och sammanlagt erbjöds det 5300 sommarjobb.

Företagen på handelskammarområdet rekryterar i huvudsak utexaminerade från regionens egna skolor. Som exempel kan nämnas att två av tre utexaminerade från yrkeshögskolorna i vårt område sysselsätts här. I och med att arbetskraftsbristen ökar måste samma nivå upprätthållas eller ännu hellre höjas.

Arbetsmarknaden på Österbottens handelskammares område har ett underskott på drygt 500 ungdomar varje år. Kompetent arbetskraft räcker alltså inte åt alla i framtiden. Underskottet på flera hundra ungdomar årligen baserar sig på en uträkning som beaktar storleken på ungdomsåldersklassen, uppskattningen av lediga arbetsplatser och det faktum att ca var tredje ungdom flyttar till en annan ort för att studera eller arbeta utan att återvända till vår region. Arbetsmarknadens strukturförändring minskar arbetskraftsunderskottet något men det finns ett tydligt underskott och det blir större i takt med att den ekonomiska konjunkturen stärks och att ungdomsåldersklasserna fortsätter att minska.