Med i kampanjen #anställunga

  • Webbadressen där man hittar information om sommarjobben – Obs! alla språkversionernas webbadresser – eller e-post om sommarjobben söks per e-post
  • Hidden
  • Hidden
    Kampanjen genomförs även på engelska med målsättningen att kunna erbjuda sommarjobb också till regionens internationella studerande.
  • DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ
  • Kampanjen genomförs även på engelska. Ifall ni på grund av kraven gällande språkkunskaper inte har möjlighet att anställa internationella arbetstagare så meddela detta i fältet Övrigt. I så fall sätter vi inte era arbetsplatser på den engelskspråkiga kampanjsidan.