Nätbaserat verktyg för utrikes­handeln

Den finskspråkiga nätbaserade produkten Ulkomaankauppa (Utrikeshandel) består av tre delar: transport, spedition och förtullning, grunduppgifter och dokument samt landspesifik exportinformation.

Produkten innehåller centrala frågor i anslutning till export och import. De engelskspråkiga modellavtalen är en bra grund vid inledande avtalsförhandlingar. Allmänna avtalsvillkor finns också med. Exportören och importören får också viktig information om olika juridiska frågor, betalningssätt och beskattning.

Produkten hjälper företaget att välja det bäst lämpade transportalternativet och erbjuder praktiska råd vid internationella transporter. Det finns också mycket information om bl.a. handel inom EU, internationell handel, beskattning, tullärenden, leveransklausuler och speditörer.

Beställningar görs via KauppakamariTieto: Ulkomaankauppa-teokset