Hjälp för inter­nationella rekry­teringar

Vår regions utbildningsinstitutioner och olika aktörer erbjuder stöd för företag med avseende på internationella rekryteringar. På denna webbplats samlar vi de möjligheter som finns i vår region och som företag kan dra nytta av när de överväger internationell rekrytering eller anställer en utländsk expert eller arbetstagare.

Internationella rekryteringar utgör en betydande möjlighet att utvidga verksamheten och att tillföra ny kompetens och mångfald till organisationen.

Bekanta dig med handboken för internationell rekrytering

Talent Coastline

Talent Coastline är ett ekosystem som består av aktörer inom arbets- och utbildningsbaserad invandring, under vars paraply Talent Boost-åtgärder utvecklas i Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi stöder och främjar internationella rekryteringar, mångfald i arbetsgemenskaper och verksamhetsfält för att regionen och företagen ska bevara sin livskraftig nu och i framtiden.

Talentcoastline.fi är särskilt riktad till företag och andra arbetsgivare samt internationella talanger. Webbplatsen erbjuder information om aktuella ämnen relaterade till fältet för internationell rekrytering, evenemang och nätverk, samt samlar pågående projekt som främjar rekrytering av internationell arbetskraft till Österbotten och Mellersta Österbotten. Möten mellan arbetsgivare och kompetent arbetskraft utvecklas av en fantastisk grupp av olika aktörer – hela Talent Coastline-ekosystemet!

Mer information: talentcoastline [at] ely-keskus.fi
Läs mer: talentcoastline.fi

Work in Finland

Har ni problem med att hitta medarbetare i Finland? Skulle ert företag gynnas av internationella medarbetare? Skulle ni vilja ha stöd vid internationell rekrytering? Mångsidiga team har en positiv inverkan på kvaliteten på arbetslivet och samarbetet. Internationella medarbetare gör din arbetsgivarbild mer attraktiv.
Läs mer: workinfinland.com

Avgiftsfri rådgivning för alla arbetsgivare i Finland

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare hjälper arbetsgivare i Finland i frågor som gäller rekrytering av utländsk arbetskraft. Vi ger dig aktuell information om myndighetsprocesser, anställning av utländska arbetstagare, uppehållstillstånd och ärenden som gäller bosättning i Finland. Du kan ställa frågor om anställning av internationella experter som bor utomlands eller som redan befinner sig i Finland. Ingen fråga är för liten eller stor. Vi betjänar på numret 0295 016 770 (vardagar kl. 9–15) och per e-post tyonantajaneuvonta [at] workinfinland.fi.
Läs mer: workinfinland.com

Jobbmarknaden

En engelskspråkig platsannons öppnar du smidigt i Jobbmarknaden. Genom att logga in på webbplatsen kan du även läsa olika personers jobbsökningsprofiler.
Läs mer: tyomarkkinatori.fi

EURES

Arbetsförmedlingstjänsten EURES hjälper arbetsgivare och arbetssökanden att hitta varandra inom Europa (EU/EES-området och Schweiz) genom att möjliggöra en smidig rekryteringsprocess och därmed stöda mobiliteten av arbetskraft. EURES Finland samarbetar intensivt med övriga länders EURES aktörer och en viktig del av arbetet är EURES portalen, som kan användas både av arbetsgivare och arbetssökanden. Mobiliteten stöds även ekonomiskt. Tilläggsinformation: Minna Hermanson, sakkunnig EURES Österbotten och Mellersta Österbotten, Österbottens AN-byrå, minna.hermanson [at] te-toimisto.fi

Läs mer:
EURES Finland: https://toimistot.te-palvelut.fi/web/eures-suomi/framsida
EURES portalen på svenska: https://eures.europa.eu/index_sv

Vasa:

Vaasa International Talents-programmet matchar motiverade arbetstagare med dina behov

Genom Vaasa International Talents kan företag och andra arbetslivsaktörer enkelt hitta arbetstagare som representerar en mängd olika utbildningar vid Vasahögskolorna. Vårt program lockar mycket motiverade internationella studerande, av vilka många redan har en universitetsexamen från sina hemländer och tidigare arbetslivserfarenhet. Studerande och nyligen utexaminerade har separat sökt och valts ut till programmet, som förser dem med fakta om det finländska arbetslivet och dess förväntningar på arbetstagare.

Hur kan vi förena våra krafter?

Dra nytta av den låga tröskeln för att hitta er framtida kollega:

  • Lär känna en internationell talang genom att under en arbetsdag erbjuda möjlighet till jobbskuggning
  • Bjud in oss på ett studiebesök till er organisation
  • Engagera en resurs för examensarbete, praktik eller deltidsarbete vid sidan av studierna – utan någon immigrationsrelaterad byråkrati
  • Många studerande har möjlighet att få delfinansiering för praktik från sitt universitet
Ytterligare fördelar för er

Vi som arbetar med Vasa International Talents-programmet har stor erfarenhet av att jobba i mångkulturella sammanhang. Våra tips och rekommendationer kan göra det lättare för en internationell arbetstagare att komma in i er arbetsgemenskap.
novia.fi

Vaasa University:
Subventionerat praktikstöd för studerande inom Handel- och Teknikområdet

Vasa Universitet ger ett extra understöd (3600 €) till små och medelstora företag i Vasa-regionen som anställer en internationell studerande för en betald praktik i tre månader. Praktikanten kommer att ge ditt företag nya perspektiv inom områden som hållbart företagande, produktionsekonomi, energiteknik och datavetenskap. Förutom de färdigheter som de har via sina studier vid Vasa Universitet kommer de att ta med sig erfarenhet inom sitt område från utlandet.
Mer information om hur du rekryterar en praktikant (på engelska)

Möt studerande och utexaminerade studerande via JobTeaser-portalen

Du kan enkelt annonsera arbets-, praktik-och slutarbeten i JobTeaser som riktar sig till studerande och utexaminerade studerande vid Vasa Universitet. Portalen används av alla universitet i Finland och används flitigt av studerandena.
Läs mer om hur du annonserar platser (på engelska)

Möt framtidens experter via West Coast Gateway programmet

Vasa Universitet jobbar just nu febrilt med att lansera West Coast Gateway programmet hösten 2024. Programmet erbjuder en mångfald av möjligheter för företag att möta internationella studerande och deras kunnande genom mentorskap, kurs- och projektsamarbeten. Om du är intresserad av att samverka med oss, ta kontakt med Talent Hub Manager Hanna Turpeinen, hanna.turpeinen [at] uwasa.fi

Stöd för medflyttande partner till internationella arbetstagare

Vaasa Spouse programme stöder medflyttande partners till internationella arbetstagare och studerande att integreras i regionen och hjälper då också företaget att behålla sina anställda. Programmet erbjuder den medföljande partnern en välkomnande gemenskap, fritidsaktiviteter och stöd för att bygga upp sin egn karriär.
Läs mer om Vaasa Spouse Programme (på engelska)

Hjälp med erkännande av examina och språkkurser

Vasa universitets SIMHE-tjänster kan hjälpa invandrare inom högre utbildning med frågor som rör erkännande och validering av deras kvalifikationer och tidigare lärande. SIMHE-vägledningen kan också ges på distans och är kostnadsfri. SIMHE-tjänsterna erbjuder också kurser i finska och svenska som är öppna för alla invandrare.
Mer information om SIMHEs tjänster (på engelska)

Digitala verktyg för små och medelstora företag för att främja mångfald och jämställdhet

DEI4SME-projektet tar fram konkreta verktyg och material för att hjälpa små och medelstora företag att främja mångfald, rättvisa och inkludering (DEI). Målet är att underlätta företagens sociala ansvar och ESG-rapportering. Det EU-medfinansierade projektet samordnas av Vasa universitet. Projektet pågår just nu och avslutas i december 2026.
Mer information om projektet (på engelska)
Mer information om möjligheter för dig att samverka

Business Lead – Hanken & SSE Executive Education

Business Lead is a fast-track for unemployed academically educated refugees and immigrants into Finnish work-life by combining education, mentoring and a 3-month unpaid internship (from March 2024 to 6 June 2024) in a company in Finland. The programme benefits all parties involved. It helps companies find new international talent, explore new commercial opportunities and markets and get an outside-in view on your business. In addition, it is a unique opportunity to make a difference, it is Corporate Social Responsibility in action. Since the beginning, 270 participants and 160 companies have enabled the programme. Hanken & SSE Executive Education runs the program together with Hanken School of Economics. Business Lead won the award for best Talent Development program in Europe by EFMD in 2018.
Read more: hankensse.fi

Welcome Office Vasa

Nyinflyttade i Finland, arbetsgivare som anställer internationell arbetskraft och föreningar får basinformation, rådgivning och vägledning på Welcome Office om ärenden som gäller migration och integration i Vasa och Vörå. Du kan ringa, skicka e-post, boka tid till tjänsten, eller besöka drop-in tjänsten i Vasa vid Ekgårdens servicepunkt, Teräsgränd 1. Mera information, kontaktuppgifter och tidsbeställning på sidan vasa.fi/welcomeoffice

VAMK:
VAMK Work – Upptäck framtidens talanger

VAMK Work är en digital mötesplats för studenter och arbetslivet vid Vasa yrkeshögskola, vilket gör att jobbanmälan och ansökningsprocesser blir smidigare. Genom den elektroniska tjänsten kan arbetsgivare annonsera öppna tjänster, praktikplatser, examensarbeten och mindre projekt direkt till studenterna. Arbetsgivare kan också bläddra igenom studenternas kompetensprofiler och direkt kontakta potentiella talanger vid behov. Genom ansökan har arbetsgivare möjlighet att samarbeta problemfritt och samtidigt med flera olika utbildningsinstitutioner.
Läs mer och registrera dig som partner med VAMK

Yrkeshögskolans karriärtjänster

Målet med karriärtjänsterna är att stödja studenter i karriärplanering, stärka sina jobbsökningsfärdigheter och identifiera sin egen kompetens och personliga styrkor under hela sina studier. Vi samarbetar aktivt med lokala företag genom expertföreläsningar, planerat rekryteringssamarbete och utveckling av innehåll för utbildningsprogram.
Läs mer om karriärtjänsternas aktiviteter

Talent Coach

På VAMK hjälps internationella studenter av en Talent Coach som ger personlig karriärvägledning kring anställningsrelaterade ämnen. Förutom individuell coaching organiserar Talent Coach olika workshops och evenemang för att främja anställningen av internationella studenter.
Läs mer om Talent Coachens tjänster

Alumniverksamhet

Syftet med alumniverksamheten är att förbättra arbetsplatsrelevansen för Vasa yrkeshögskola och stödja upprättandet av studenternas kontakter till arbetslivet. Genom aktivt alumnengagemang tillhandahåller vi en plattform för våra alumner att engagera sig i tvärvetenskaplig professionell och social nätverkande och utveckla sina egna yrkeskunskaper.

Alumner kan bidra till utbildningen genom att ge expertföreläsningar, bjuda in studentgrupper för studiebesök på sina arbetsplatser, erbjuda praktikplatser, projekt och examensarbete till studenter samt fungera som branschmentorer. Våra internationella alumner är en viktig och aktiv del av vår alumngemenskap.
Läs mer om våra alumniverksamheter

Jakobstad:

Centria:

Cross-Cultural Career Catalyst är ett mentorskapsprojekt som finansieras av Österbottens förbund (AKKE) och som syftar till att möta utmaningarna på den österbottniska arbetsmarknaden, särskilt i Jakobstadsregionen. Det tvååriga projektet siktar på att bygga broar mellan lokala företag och internationella studenter genom mentor-menteepar. Mentorskapsprogrammet innebär inte rekrytering av arbetskraft, utan att studenterna introduceras till det finska arbetslivet och kulturen i allmänhet, att de får ett bredare nätverk och kontakter i arbetslivet och att deras tröskel att stanna och arbeta i vår region sänks.

Mentorskapsprogrammet utbildar experter från arbetslivet att agera som mentorer och skapar samtidigt nya kontaktytor mellan arbetslivet och yrkeshögskolans kärnverksamhet. Projektet hjälper till att lösa utmaningen att hitta kvalificerad arbetskraft i regionen och stärker kopplingen mellan arbetslivet och utbildningssektorn. Genom att delta i mentorskapsprogrammet som mentor får man möjlighet att utveckla sina ledarskaps- och språkkunskaper, får nya perspektiv och chansen att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Varaktighet: 1.1.2024-31.12.2025
Läs mer: net.centria.fi

I projektet InnoShare ska man utreda möjligheterna med kompetensdelning, hur företag och organisationer kan dela kompetens med varandra. Projektet kommer att testa det här genom att personer byter arbetsplats för en viss tid. Det kommer att ordnas nätverksträffar för företag och organisationer i Jakobstadsregionen där kompetensdelningstemat behandlas. Utöver detta kommer en ”kompetenspool” och en prototypplattform för att dela och hitta kompetens skapas.
Projektet genomförs av: Yrkeshögskolan Centria och Nykarleby Innovation Center r.f. Varaktighet: 1.1.2024-31.12.2025
Läs mer: www.innoshare.fi

Inkluderande arbetsplats

Projektet Inkluderande arbetsplats är ett sätt att lösa företagens arbetskraftsbrist. Genom projektet vill vi stöda företag att inkludera den internationella arbetskraften på arbetsplatsen. Människor med olika bakgrund ska känna sig välkomna och inkluderade i företagen, trivas och stanna på arbetsplatsen. Även fritiden och arbetstagarens ev familjs trivsel på orten är viktiga.

Målet är att i samarbete med en grupp företag hitta fungerande metoder och modeller som på sikt hjälper en stor grupp företag i Jakobstadsregionen att utvecklas till inkluderande arbetsplatser. Samarbetet med företag kommer att ske på olika nivåer -informationspaket eller bredare samarbete kring konkreta verktyg och metoder. Genomförare: Centria-AMK, Bildningsalliansen rf och Kredu. Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF+) och Svenska Kulturfonden. Projekttid: 1.1.2024-31.12.2025
Läs mer: net.centria.fi

Karleby:

Welcome Office

Håller du på att anställa eller har du anställt utländska arbetstagare till ditt företag?
Welcome Office hjälper då det gäller t.ex.
• internationell rekrytering
• arbetstagarnas uppehållstillstånd
• etablering i Karleby och Mellersta Österbotten
• vardagen och fritiden
• anordnande av studier i finska och svenska

Tjänsten är gratis för arbetsgivare och personkunder.
Läs mer: mykokkola.fi

Centria (Karleby och Jakobstad):
Arbetslivs- och karriärtjänster

Arbetslivs- och karriärtjänsterna samarbetar med företag och samhällen. Genom praktik, studentprojekt och examensarbeten får våra studenter en känsla för arbetslivet. Samtidigt kommer företag och samhällen i kontakt med framtida experter och potentiella medarbetare. Kontakta oss: urapalvelut [at] centria.fi

• Rekrytera en anställd, praktikant eller internationell student
• Ge ett ämne för avhandlingen
• Erbjuda projektarbete
• Besök campus

Talent Boost

Talent Boost –program handlar om att attrahera och behålla internationella talanger inom högre utbildning och att främja utbildningsbaserad invandring och integration. Talent Boost-aktiviteterna fokuserar särskilt på att anställa och främja anställningen av internationella talanger inom Centria UAS:s verksamhetsområde, samt på bättre möten mellan företag och internationella talanger. I enlighet med regeringsprogrammet har programperioden Talent Boost förlängts till 2027.
Läs mer: net.centria.fi

AIMlearning-projektet

Inom projektet kan ungdomar under 29 år som bor i Mellersta Österbotten fördjupa sina kunskaper inom artificiell intelligens, informationssäkerhet, välbefinnande och/eller hållbarhet. För företagen innebär projektet en möjlighet till nätverkande med internationella experter i regionen. Företagen kan stödja de unga projektdeltagarnas kompetensutveckling och skapa arbetstillfällen genom att förse projektet med arbetsrelaterade övningsuppgifter. Projektets varaktighet: 01.02.2024-31.01.2027. Projektet delfinansieras av Europeiska unionen.
Läs mer: net.centria.fi

Rekrytering och välbefinnande i arbetet

Strategy Canvas planerad för rekrytering och välbefinnande i distansarbete hjälper företag i att identifiera möjligheter till distansarbete och att anpassa de lediga positionerna på ett sätt som är lämpligt för distansarbete. Canvas kan också hjälpa när man vill rekrytera internationella expert.Canvastavlan fungerar som utgångspunkt för företagets distansstrategi, som bör vara i linje med övergripande strategi och mål.

DistanceLab erbjuder stöd för att förbättra planen, introducera idéer, ge nya perspektiv och utvecklingspunkter. Efter att Strategy Canvas för rekrytering och välbefinnande i distansarbete har slutförts, blir det lättare att påbörja de praktiska åtgärderna för att implementera distansstrategin. Strategy Canvas kan fyllas i självständigt genom att ladda upp den och följa anvisningarna. Alternativt kan det göras i en workshop för att dela idéer och använda kamratstöd. I workshopen kan varje deltagare/företag fylla i sin egen Strategy Canvas, men också diskutera och dela idéer med andra. Materialet finns tillgängligt här: interreg-baltic.eu
Om du är intresserad av en workshop, tveka inte att kontakta kirsi.palomaki [at] centria.fi via e-post för mer information eller för att komma överens om en tid för workshopen.