Årets digiprojekt

Österbottens handelskammare delar ut priset Årets digiprojekt varje vår. Priset delas ut till det mest förtjänstfulla eller betydande digitaliseringsrelaterade utvecklings- eller forskningsprojektet mellan studerande och ett eller flera företag. Samarbetsprojektet kan till exempel syfta till att öka effektiviteten i ett företags verksamhet, skapa en ny digital affärsverksamhet, ge ett företag en konkurrensfördel genom att använda digitala verktyg, åtgärda arbetskraftsbristen eller utveckla kunskapen bland studerande.

Avsikten med tävlingen Årets digiprojekt är att ge de studerande möjlighet att samarbeta med företag och att inspirera företagen att dra nytta av samarbetet med läroanstalter. Tävlingen ökar också medvetenheten om och populariteten för ICT-branschen och digitaliseringen på Österbottens handelskammares område.

Årets digiprojekt utses av Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott. Vinnarna premieras med diplom, och får synlighet i handelskammarens egna medier och eventuellt också i andra medier i regionen.

REGLER

Tävlingen är öppen för projekt som:

  • genomförs i samarbete mellan studerande och ett eller flera företag
  • använder sig av digitaliseringen för att effektivisera företagets verksamhet, skapar nya affärsområden, skapar konkurrensfördelar för företaget, åtgärdar arbetskraftsbristen eller utvecklar kunskapen bland studerande.

Projekt där läroanstalten och företaget är belägna i Österbotten eller Mellersta Österbotten kan nomineras.

Förslag till Årets digiprojekt 2024 kan lämnas in 15.12.2023–8.3.2024. Pitchningsmöjligheter i Teams erbjuds för de föreslagna projekten 4.4.2024. Mer information om pitchningen skickas efter förslagsperiodens slut. Priset delas ut i april-maj.

Lämna in ditt förslag här

Alternativt kan du lämna in ditt förslag som en PowerPoint-presentation eller en video via e-post till: mia.brannbacka [at] chamber.fi. Se till att din presentation eller video besvarar alla frågor i formuläret.

Mera information: Mia Brännbacka, handelskammarens kommunikationschef, 050 309 2331 eller mia.brannbacka [at] chamber.fi.

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsarbetet av Wilma-programmet som genomfördes av studerandena på Vasa universitets kurs ’Käyttäjäkokemus’ tillsammans med användarna från Laihela gymnasium och på uppdrag och styrning av Visma är Årets digiprojekt

Samarbetet mellan Novia och Mirka är Årets digiprojekt 2022

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN