Årets digiprojekt

Österbottens handelskammare delar ut priset Årets digiprojekt varje vår. Priset delas ut till det mest förtjänstfulla eller betydande digitaliseringsrelaterade utvecklings- eller forskningsprojektet mellan en läroanstalt eller studerande och ett eller flera företag. Projektet kan till exempel syfta till att öka effektiviteten i ett företags verksamhet, skapa en ny digital affärsverksamhet, ge ett företag en konkurrensfördel genom att använda digitala verktyg, åtgärda arbetskraftsbristen eller utveckla kunskapen bland studerande.

Avsikten med tävlingen Årets digiprojekt är att ge de studerande möjlighet att samarbeta med företag och att inspirera företagen att dra nytta av samarbetet med läroanstalter. Tävlingen ökar också medvetenheten om och populariteten för ICT-branschen och digitaliseringen på Österbottens handelskammares område.

Årets digiprojekt utses av Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott. Vinnarna premieras med pokaler och diplom, och får synlighet i handelskammarens egna medier och eventuellt också i andra medier i regionen.

REGLER

Tävlingen är öppen för projekt som:

  • genomförs i samarbete mellan en läroanstalt eller studerande och ett eller flera företag
  • använder sig av digitaliseringen för att effektivisera företagets verksamhet, skapar nya affärsområden, skapar konkurrensfördelar för företaget, åtgärdar arbetskraftsbristen eller utvecklar kunskapen bland studerande.

Projekt där läroanstalten och företaget är belägna i Österbotten eller Mellersta Österbotten kan nomineras.

Tiden att ge förslag för Årets digiprojekt har avslutats för i år. Priset delas ut i april-maj.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN