Wilmas produktutveckling vald till Årets digiprojekt

Utvecklingsarbetet av Wilma-programmet som genomfördes av studerandena på Vasa universitets kurs ’Käyttäjäkokemus’ tillsammans med användarna från Laihela gymnasium och på uppdrag och styrning av Visma har utsetts till Årets digiprojekt av Österbottens handelskammare. Beslutet togs av digitaliseringsutskottet vid Österbottens handelskammare.

I år kom fyra projektförslag till tävlingen som alla fick stöd av utskottet. Efter omröstningen valde utskottet detta projekt som vinnare, eftersom det utgick från konkret utvecklingsarbete av Wilma-systemet som man i samarbete med studerande sökte en lösning på. Projektet involverade aktörer från olika nivåer, från företagets produktutvecklare till magisterstuderande och slutanvändare.

– Projektet uppfyllde utmärkt de kriterier som vi på digitaliseringsutskottet ställde för Årets digiprojekt-tävlingen, säger utskottets ordförande Hannu Ojajärvi från ABB. – Projektet var ett bra exempel på modernt arbetssätt inom IT-branschen, där arbete sker vid kundgränssnittet och lösningar utvecklas genom att involvera slutanvändarna, fortsätter Ojajärvi.

Att använda studerande för att lösa problemet sparade företaget mycket tid. Samtidigt fick studerandena lösa ett verkligt problem i ett befintligt företag, vilket gav dem erfarenhet av riktigt projektarbete och praktisk övning inför arbetslivet, tillägger Mia Brännbacka, kommunikationschef vid Österbottens handelskammare och sekreterare för utskottet.

Wilma är ett informationssystem utvecklat för kommunikation mellan hem och skola. Målet med detta produktutvecklingsprojekt var att få idéer och visioner om hur Wilmas informationsfunktion skulle kunna vara i framtiden. Studeranden från Vasa universitet involverade gymnasieelever och vårdnadshavare i sju samtidiga utvecklingsworkshops. Både resultaten från workshops och de idéer som utvecklats av studerandena skickades till Wilmas produktutveckling för genomgång. Produktutvecklingen samarbetade också tätt med högskolestudenter under hela kursen.

– Projektet gav riktiga fördelar för alla deltagande parter, summerar Laura Havinen, universitetslärare i informationsvetenskap vid Vasa universitet. – Företaget fick produktutvecklingsidéer och möjlighet att involvera sina användargrupper. Högskolestuderanden fick värdefull erfarenhet av att samarbeta med produktutveckling och av att facilitera workshops. Gymnasieelever och vårdnadshavare fick möjlighet att påverka utvecklingen av ett viktigt verktyg, och dessutom fick gymnasieeleverna bekanta sig med programutvecklingsbranschen. Alla deltagare fick också ny erfarenhet av att arbeta i dagens digitala arbetsmiljö, eftersom gymnasieeleverna deltog i workshops i sina hemklassrum och högskolestuderanden faciliterade workshops på distans.

– Vi har en omfattande utveckling av Wilma pågående. När vi når informationsfunktionen i utvecklingen, är vår avsikt att ta de förbättringsförslag som framkommit i det projekt som genomförts av studerandena och föra dem till produktion, säger Teemu Lehtonen, Vismas chef för skol- alltså Wilma-verksamhet.

– Samarbetet med olika intressegrupper var verkligen intressant och också mer praktiskt än universitetsstudier vanligtvis. Att utforska digitala upplevelser kräver precis ett sådant samarbete som i detta projekt, där vi konkret kunde undersöka företagens och användarnas behov, säger Elisa Ruuti, informationsvetenskapsstuderande vid Vasa universitet, och Kai Puputti, studerande inom teknisk kommunikation.

– Wilma-systemet spelar en stor roll i vardagen mellan skolan och hemmet. Det var glädjande att kunna erbjuda elever och föräldrar möjligheten att påverka utvecklingen av verktyget. Det var också härligt att se hur studerandena entusiastiskt och professionellt ledde workshops, berömmer Tuula Kaukola, lärare i finska och biträdande rektor vid Laihela gymnasium.

Österbottens handelskammare och dess digitaliseringsutskott vill med hjälp av tävlingen Årets digiprojekt inspirera företag att dra nytta av samarbetet med skolor och hjälpa studeranden att skapa kontakter till de lokala företagen redan under studietiden. Samtidigt lyfter tävlingen fram digitaliseringens möjligheter i företagsverksamheten. Tävlingen ökar också medvetenheten och attraktionen för ICT-branschen och digitaliseringen på handelskammarområdet.

Årets digiprojekt -tävlingen öppnas nästa gång i december 2024 och priset delas ut i april.

Bakgrund

Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott utser årligen Årets digiprojekt. Priset delas ut till det mest förtjänstfulla eller betydande digitaliseringsrelaterade utvecklings- eller forskningsprojektet mellan en läroanstalt eller studerande och ett eller flera företag. Projektet kan till exempel syfta till att öka effektiviteten i ett företags verksamhet, skapa en ny digital affärsverksamhet, ge ett företag en konkurrensfördel genom att använda digitala verktyg, åtgärda arbetskraftsbristen eller utveckla kunskapen bland studerande.
Tävlingen ordnades nu för andra gången enligt detta format. Årets digiprojekt 2022 var Yrkeshögskolan Novias och Mirkas gemensamma projekt. Tidigare år har utskottet belönat ett företag för sitt digitala språng. Företag som belönats för sitt digitala språng är: 2020 lärarna i Österbotten och Mellersta Österbotten, 2019 NykarleBud, 2018 Merius, 2017 Stormossen, 2016 SK Protect, 2015 Alfame Systems.