ATA carnet

ATA carnet är ett internationellt tulldokument, med vilket man temporärt kan införa följande varor i de länder som anslutit sig till det allmänna tullavtalet ifråga

  • utställningsvaror
  • yrkesutrustning
  • kommersiella varuprover

Systemet underlättar och förenklar temporär tullfrihet. 78 länder har anslutit sig till ATA carnet -systemet.

ATA carnet

  • ersätter exportdokument i avgångslandet
  • ersätter nödvändiga tulldokument i det tillfälliga exportlandet
    utgör en internationellt godkänd garanti, som täcker eventuell tullar och importskatter för varorna som förs in i landet.
  • fungerar också som varornas varupass

ATA carnetens giltighetstid är ett år. Carneterna beviljas av handelskamrarna i de länder som anslutit sig till avtalet. Handelskamrarna utgör tillsammans en garantikedja för tullavgifterna.

Avgiften baseras på det sammanlagda värdet av varorna som anges i varuförteckningen, samt antalet länder. Därtill skall den ansökande deponera en pant till handelskammaren, som fås tillbaka i samband med att den rätt använda carneten returneras till handelskammaren. Handelskammarens medlemmar får ATA carneter till halva priset.

På basen av ansökan sammanställer handelskammaren den egentliga ATA carneten. ATA carneter för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten görs i Helsingfors. Leveranstiden på en ATA carnet är högst fem arbetsdagar + postningstiden.

Mera information och ansökningsblankett på www.atacarnet.fi (på finska).