Det lönar sig att vara medlem

Kursverksamhet

Som handelskammarens medlem deltar du i våra kurser till ett betydligt förmånligare pris än icke medlemmar. Vi ordnar årligen tiotals kurser på svenska och finska inom företagslivets olika delområden. Våra kurser hålls i Vasa, Jakobstad, Karleby och som distanskurser på webben. Du kan bekanta dig närmare med vårt kursutbud här.

Expertrådgivning

Vi erbjuder medlemmar expertrådgivning inom företagsbeskattning, mervärdesbeskattning och arbetslagstiftning. Skatteexpert EM Karl-Johan Sigfrids besvarar dina frågor per e-post (k-j.sigfrids [at] certima.fi) och handelskammaren står för kostnaderna.

Åk tåg förmånligt

Som medlem i handelskammaren får du en medlemsrabatt på 13 procent då du köper tågbiljetter. Biljetterna köps på nätet via vr.fi -> för företag. Användarnamn och lösenord som berättigar till medlemsförmånen fås från handelskammaren. Tilläggsuppgifter här.

Handelskammaren är företagens nätverk

På handelskammarens seminarier, kurser och möten knyter du viktiga kontakter. Du träffar representanter från olika stora företag och från olika branscher.

Varje kontakt är en möjlighet.

Handelskammaren – tillsammans för ditt företag

Handelskammaren arbetar aktivt för de lokala företagens behov, möjligheter och konkurrenskraft. Speciellt viktigt för oss är fungerande trafikförbindelser, tillgång till kompetent arbetskraft, regionens dragningskraft och investeringar till regionen. Via handelskammaren får du din röst hörd. Vi för ditt budskap vidare till beslutsfattarna.

Böcker som stöd för din verksamhet

Handelskammaren publicerar årligen tiotals böcker om aktuella teman inom ekonomi- och personalförvaltning, ledarskap och juridik. Juridikböckerna publiceras under varumärket Lakimiesliiton Kustannus i samarbete med Juristförbundet. Som medlem får du i genomsnitt 25 procent rabatt på böckerna. Du kan bekanta dig med böckerna via tjänsten kauppakamarikauppa.fi. (på finska). Internationella handelskammarens (ICC) internationella modellavtal och stadgar får du också via oss till medlemspris.

Övriga medlemsförmåner

KauppakamariTieto-tjänsten

Webbplatsen erbjuder på finska information i anslutning till ekonomiförvaltning, beskattning, arbetsförhållande, juridik och utrikeshandel. Du kan bekanta dig med KauppakamariTieto på sidan kauppakamaritieto.fi.

Aktuell information

Som medlem får du avgiftsfritt vårt nyhetsbrev som utkommer nio gånger i året. I nyhetsbrevet har vi samlat aktuell information gällande företagsverksamhet samt information om vad som är på gång inom handelskammaren.

Annonsera förmånligt i vår handelskammartidning CB

Som handelskammarens medlem får du en rabatt på 10 procent när du annonserar i CB-handelskammartidningen, som distribueras till 2900 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Bekanta dig med tidningen här.

Dokument för utrikeshandeln

Handelskammaren beviljar och bekräftar bl.a. ATA carnet-tulldokument och EU:s allmänna ursprungsintyg. Medlemmar får ATA carnet-tulldokumentet, som är ämnat för tillfällig export, till halva priset.

Förtjänsttecken

Centralhandelskammarens förtjänsttecken är ett uppskattat utmärkelsetecken för långvarigt och förtjänstfullt arbete. Som medlem får du förtjänsttecknen till medlemspris. Du kan bekanta dig med förtjänsttecken här.