Handelskammarens representationsuppdrag

CENTRALHANDELSKAMMAREN

  • Delegation
  • Trafikutskott
  • Styrelse

ÖSTERBOTTENS NTM-CENTRAL

  • Delegationen
  • Språkdelegationen
  • Arbetsgruppen för prognostisering

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

  • Landskapets samarbetsgrupp MYR
  • Utbildningsdelegationen

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

  • Landskapets samarbetsgrupp MYR
  • Trafikarbetsgruppen
  • Prognostiseringsgruppen

VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK

  • Styrelsen

KARLEBYREGIONENS UTVECKLING AB KOSEK

  • Styrelsen
  • Näringslivspolitiska delegationen

VIEXPO

  • Styrelsen

EXPO ÖSTERBOTTEN AB

  • Styrelsen

VASA YRKESHÖGSKOLA AB

  • Styrelsen

VASA UNIVERSITET

  • Styrelsen

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

  • Styrelsen

KARLEBY UNIVERSITETSCENTER

  • Företagsekonomins styrgrupp

ÖVRIGA

  • Riksåttan rf styrelsen
  • Styrelsen för Chydenius-Institutets understödsförening
  • Karleby stads varumärkesgrupp
  • Viljo Syrenius fond
  • Handlanden Gustaf Svanljungs donationsfond
  • Styrelsen för Vaasan Suomalaisen ukkosäätiö
  • AsOy Rådhusgatan 20, Vasa
  • Styrelsen för Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN