Handelskammarens representationsuppdrag

CENTRALHANDELSKAMMAREN

 • Delegation
 • Trafikutskott
 • Styrelse

ÖSTERBOTTENS NTM-CENTRAL

 • Delegationen
 • Språkdelegationen
 • Arbetsgruppen för prognostisering

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

 • Landskapets samarbetsgrupp MYR
 • Utbildningsdelegationen

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

 • Landskapets samarbetsgrupp MYR
 • Trafikarbetsgruppen
 • Prognostiseringsgruppen

VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK

 • Styrelsen

KARLEBYREGIONENS UTVECKLING AB KOSEK

 • Styrelsen
 • Näringslivspolitiska delegationen

VIEXPO

 • Styrelsen

EXPO ÖSTERBOTTEN AB

 • Styrelsen

VASA YRKESHÖGSKOLA AB

 • Styrelsen

VASA UNIVERSITET

 • Styrelsen

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

 • Styrelsen

KARLEBY UNIVERSITETSCENTER

 • Företagsekonomins styrgrupp

ÖVRIGA

 • Riksåttan rf styrelsen
 • Styrelsen för Chydenius-Institutets understödsförening
 • Karleby stads varumärkesgrupp
 • Viljo Syrenius fond
 • Handlanden Gustaf Svanljungs donationsfond
 • Styrelsen för Vaasan Suomalaisen ukkosäätiö
 • AsOy Rådhusgatan 20, Vasa
 • Styrelsen för Hallituspartnerit Pohjanmaa ry

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN