Handels­kammaren påverkar

CENTRALHANDELSKAMMAREN

 • Delegationen
 • Utskott för kunnig arbetskraft
 • Trafikutskott

ÖSTERBOTTENS NTM-CENTRAL

 • Delegationen

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

 • Landskapets samarbetsgrupp
 • Utbildningsdelegationen
 • Arbetsgruppen för prognostisering

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

 • Landskapets samarbetsgrupp
 • Arbetsgruppen för regionens tillgänglighet
 • Trafiksystemarbetsgruppen
 • Intressegruppen för flygtrafiken i Kronoby
 • Turismen i Mellersta Österbotten-arbetsgrupp

VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK

 • Styrelsen

KARLEBYREGIONENS UTVECKLING AB KOSEK

 • Styrelsen

VIEXPO

 • Styrelsen

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY

 • Styrelsen
 • Delegationen för företagsekonomin

VASA YRKESHÖGSKOLA AB

 • Styrelsen

VASA UNIVERSITET

 • Delegationen för universitetsstiftelsen

KARLEBY UNIVERSITETSCENTER CHYDENIUS

 • Företagsekonomins styrgrupp

RIKSOMFATTANDE ROBOCOAST-KONSORTIUM

 • Advisory Board

ÖVRIGA

 • Kvarkenports Ab, styrelse
 • Vasa flygstrategigrupp
 • Österbottens säkerhetsforum
 • Styrelsen för Chydenius-Institutets understödsförening
 • Liikesivistysrahastos regionkommitté i Mellersta Österbotten
 • Liikesivistysrahastos regionkommitté i Vasa
 • Viljo Syrenius fond
 • Handlanden Gustaf Svanljungs donationsfond
 • Styrelsen för Vaasan Suomalainen ukkosäätiö
 • Bost. Ab Rådhusgatan 20, Vasa