#anställunga

Obs! Listan på sommarjobb finns i slutet av sidan.

Österbottens handelskammare utmanar alla företag i Österbotten och Mellersta Österbotten att erbjuda sommarjobb  åt ungdomar i sommar.

#anställunga är en utmaningskampanj där företagen svarar på en allmän utmaning, ingen utmanas med namn. De företag som antar utmaningen meddelar handelskammaren om sitt deltagande och därefter bifogas länken till företagets sida om sommararbete på kammarens kampanjsida.

Anmäl ert företag/er organisation med i kampanjen #anställunga

Företaget kan också berätta om sin medverkan genom att ladda ned kampanjens logo t.ex. på sin webbplats. Handelskammaren informerar om företagens lediga sommarjobb åt yrkesskolelever och högskolestuderande via skolorna.

Ladda ned #anställunga-logon
Om du behöver logon i annat format eller i en annan storlek skick e-post till mia.brannbacka [at] chamber.fi.

Inte bara ungdomarna utan även företagen och samhället gagnas av att ungdomarna får sommarjobb:

  • Tack vare sommararbete skapas band mellan företagen och framtidens arbetstagare. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant och lockande företaget upplevs sen då ungdomarna ska ut i arbetslivet.
  • Tack vare sommararbete blir ungdomarna intresserade av företagen i det egna området och de knyts till regionen.
  • Tack vare sommararbete får ungdomarna en realistisk uppfattning om företaget, branschen och arbetslivet i allmänhet.
  • Genom att anställa ungdomar ges företaget en möjlighet att utmana rådande och inarbetade tankegångar och verksamhetsmodeller.

Visste du att:

Förra sommaren hade över 70 procent av handelskammarområdets företag och organisationer planer på att rekrytera sommararbetare. Oftast önskade företagen arbetstagare som studerade på yrkeshögskola eller på yrkesutbildning, men över 40 procent av företagen erbjöd också sommarjobb åt studerande under 18 år. För ett år sedan deltog 40 arbetsgivare i Anställ unga -kampanjen och sammanlagt erbjöds 4500 sommarjobb.

Företagen på handelskammarområdet rekryterar i huvudsak utexaminerade från regionens egna skolor. Som exempel kan nämnas att två av tre utexaminerade från yrkeshögskolorna i vårt område sysselsätts här. I och med att arbetskraftsbristen ökar måste samma nivå upprätthållas eller ännu hellre höjas.

Arbetsmarknaden på Österbottens handelskammares område har ett underskott på drygt 500 ungdomar varje år. Kompetent arbetskraft räcker alltså inte åt alla i framtiden. Underskottet på flera hundra ungdomar årligen baserar sig på en uträkning som beaktar storleken på ungdomsåldersklassen, uppskattningen av lediga arbetsplatser och det faktum att ca var tredje ungdom flyttar till en annan ort för att studera eller arbeta utan att återvända till vår region. Arbetsmarknadens strukturförändring minskar arbetskraftsunderskottet något men det finns ett tydligt underskott och det blir större i takt med att den ekonomiska konjunkturen stärks och att ungdomsåldersklasserna fortsätter att minska. Åldersklasserna minskar märkbart ännu några år men från och med år 2023 börjar kurvan för åldersklassernas storlek försiktigt peka uppåt igen.

UNGDOMAR TITTA HIT!

Nedan finns sammanställt information om vilka möjligheter som erbjuds sommaren 2019 av företagen och organisationerna som deltar i #anställunga-kampanjen.  Du kan söka till jobben genom att klicka på företagets namn.  Listan uppdateras fortlöpande i takt med att flera platser utannonseras, så det lönar sig att följa med sidan.

Lycka till med jobbsökandet!

Ansökningstiderna för sommaren 2019 har gått ut

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN