Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2023

Åbo Akademi, DI-utbildningen i Vasa inom IT, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, juristutbildningen i Vasa, 5 000 €
TAT rf, Österbottens regionbyrå, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Yrkesakademin i Österbotten YA, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

Beviljade stipendier från Jakobstadshandelskammaravdelning 2023

Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1000 €

Jenna Vähänen, Åbo Akademi
Nguyen Thi Hoai An, Centria yrkeshögskola
Elin Lillkåll, Svenska handelshögskolan
Valter Rudnäs, Åbo Akademi
Kevin Larsson, Åbo Akademi

Walter Nars minnesfond

Alexander Höglund, Yrkeshögskolan Novia, 1000 €
Johannes Hakala, Aalto universitet, 1000 €
Joel Snellman, Yrkeshögskolan Novia, 1000 €
Emilia Swahn, Optima samkommun, 500 €
Alice Asplund, Optima samkommun, 500 €
Kajsa Caldén, Optima samkommun, 500 €
Elin Sjöbacka, Optima samkommun, 500 €
Emil Häggman, Optima samkommun, 500 €
Jesper Lassfolk, Optima samkommun, 500 €

Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond, 2 x 500 €
Jimmy Westerlund, Optima samkommun
William Broman, Optima samkommun

Beviljade stipendier från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning 2023, 6 x 500 €

Kati Siren-Salokannel, Centria yrkeshögskola
Janina Vuorisalo, Centria yrkeshögskola
Pilvi Junnilainen, Centria yrkeshögskola

Kirsi Huhtala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Lucas (Mohammad) Ghand Aghalle, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Hanna Pahkala, Karleby universitetscenter Chydenius

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN