Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar eller resor.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Beviljade stipendier ur fonderna i Jakobstads handelskammaravdelning 2020
Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1000 €
Sara Forsberg, Svenska handelshögskolan
Alexandra Granlund, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Felix Kaitfors, Svenska Handelshögskolan
Sebastian Lassila, Svenska Handelshögskolan
Anita Petterson, Centria

Walter Nars minnesfond, 3 x 1000 €
Marcus Hjulfors, Åbo Akademi
Johnny Huynh, Yrkeshögskolan Novia
Andreas Reipsar, Åbo Akademi

Walter Nars minnesfond, 6 x 500 €
Alfred Sjölund, landsbygdsföretagare, Optima
Linnéa Ahlskog, artesan-interiör, Optima
Eneken Pärnik, artesan-finsnickare, Optima
Emil Sundström, elmontör-automotionsmontör, Optima
Einar Wistbacka, rörmontör, Optima
Johannes Öhland, datanom, Årets kombi-studerande, Optima

JNT Ab:s jubileumsfond, 2 x 500 €
Benjamin Johansson, ICT-montör, Optima
Kevin Asplund, elmontör-automationsmontör, Optima

Beviljade stipendier ur fonderna från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
2020, 11 x 500 €

Mika Klapuri, Centria yrkeshögskola
Antti Hakunti, Centria yrkeshögskola
Tanja Savela, Centria yrkeshögskola
Jarmo Koskinen, Centria yrkeshögskola
Huong Doan ja Hien Nguyen, Centria yrkeshögskola  (gemensamt stipendium)

Nea Palonen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Niko Huhtala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Henna Rintalahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Jasper Tiala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Saku Erkkilä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Valtteri Hietala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2020

Vasa universitet, projektet Vaasa Energy Business Innovation Center, 10 000 €
Åbo Akademi, DI-utbildningen i Vasa inom IT, 10 000 €
Digitalisation Academy, 7 500 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 5 000 €
Vasa universtet, Smart grid-professur, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Ekonomiska informationsbyrån TAT rf., Företagsbyn i Vasa, 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Roger Nylund,  resestipendium 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Tobias Ekfors,  resestipendium 500 €
Kimmo Koivisto,  resestipendium 500 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

 

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN