Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Beviljade stipendier ur fonderna i Jakobstads handelskammaravdelning år 2021

Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1000 €
Enkvist Victoria, Åbo Akademi
Kujamäki Meeri, Helsingfors universitet, enheten i Vasa
Moisio Carl-Viktor, Hanken
West Jannica, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Wiklund Sanna, Centria yrkeshögskola

Walter Nars minnesfond, 3 x 1000 €
Lind Noora, Åbo Akademi
Snellman Robin, Vaasan Ammattikorkeakoulu
Tran Hieu, Helsingfors universitet

Walter Nars minnesfond, 6 x 500 €
Bagarnäs Carolina, Optima
Kronqvist Lina, Optima
Sjölind Oliver, Optima
Wikblad Wictor, Optima
Wiklund Elin, Optima
Olson Ivar, Optima

Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond, 2 x 500 €
Ahlvik Adrian, Optima
Snellman Joas, Optima

Martin Granholms stipendium, 1 x 2500 €
Maria Hemgård-Nylund, Kyrkostrands skola

Beviljade stipendier ur fonderna från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning
2021, 9 x 500 €

Katariina Uotila, Centria yrkeshögskola
Matti Wada, Centria yrkeshögskola
Jaakko Pakka, Centria yrkeshögskola
Emma Polso, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Oona Tokola, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Jonne Kauppinen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Venla Rintalahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Riku Kalliokoski, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Julius Mikkonen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto


Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2021

Vasa universitet, projektet Vaasa Energy Business Innovation Center, 10 000 €
Åbo Akademi, DI-utbildningen i Vasa inom IT, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, juristutbildningen i Vasa 5 000 €
Vasa universtet, Smart grid-professur, 5 000 €
Digitalisation Academy, 3 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Ekonomiska informationsbyrån TAT rf., Företagsbyn i Vasa, 2 000 €
Ung Företagsamhet rf, Österbottens regionbyrå, 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Tom Lillhonga,  resestipendium 1 500 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Yrkesakademin i Österbotten YA, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN