Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar eller resor.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Lediganslagna stipendier ur fonderna i Jakobstads handelskammaravdelning 2020
Handelskammaravdelningen i Jakobstad anslår nu stipendier att sökas av personer från Jakobstadsnejden som är i slutskedet av sina studier inom företagsekonomi och teknik.

  • Konsul Gustav Schütts stipendiefond
    5 x 1000 euro till personer från Jakobstadsregionen som bedriver studier inom företagsekonomi
  • Walter Nars minnesfond
    3 x 1000 euro till personer från Jakobstadsregionen som bedriver studier inom teknik

Mera information: Micaela Lindahl-Palmroos, tel. 044 555 6924, micaela.lindahl-palmroos [at] chamber.fi

Skicka in din ansökan via den här länken senast 3.4.2020.


Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2019

Vasa universitet, projektet Vaasa Energy Business Innovation Center, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 10 000 €
Digitalisation Academy, 7 500 €
Vasa universtet, Smart grid-professur, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Ekonomiska informationsbyrån TAT rf., 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Timo Kankaanpää,  resestipendium 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Vaasa Energy Week, 2 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

 

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN