Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Beviljade stipendier ur fonderna i Jakobstads handelskammaravdelning våren 2022

Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1000 euro

Kujanpää Kari, Centria-ammattikorkeakoulu
Kuusisaari Jasmin, Yrkeshögskolan Novia
Le-Östman Jenny, Yrkeshögskolan Novia
Palmroos Benjamin, Yrkeshögskolan Novia
Storlund Noora, Centria-ammattikorkeakoulu

Walter Nars minnesfond, 3 x 1000 euro
Dahl Cecilia, Åbo Akademi
Finell Benjamin, Åbo Akademi
Valkama Robert,  Vaasan ammattikorkeakoulu

Walter Nars minnesfond, 6 x 500 euro
Bertell Julia, Optima
Ekström Linn, Optima
Granholm Kent, Optima
Nykung Ellen, Optima
Sundelin Nathalie, Optima
Torche Soufyane, Optima

Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond, 2 x 500 euro
Sundström Adam, Optima
Tallgård Oliver, Optima

Beviljade stipendier från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning 2022, 12 x 500 €

Noora Alapiha, Centria yrkeshögskola
Staffan Holmnäs, Centria yrkeshögskola
Tuomas Tolonen, Centria yrkeshögskola
Arttu Rongonen, Centria yrkeshögskola

Jani Simoinen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Sakari Humalajoki, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Elisa Leppävuori, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Ronja Åkerblom, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Sergii Slukhinskyi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Elina Pitkäjärvi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Seppo Penttilä, Karleby universitetscenter Chydenius
Tuomas Wuorikoski, Karleby universitetscenter Chydenius

Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2022

Åbo Akademi, DI-utbildningen i Vasa inom IT, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, juristutbildningen i Vasa 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Ung Företagsamhet rf, Österbottens regionbyrå, 2 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Yrkesakademin i Österbotten YA, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN