Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fonderans avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar eller resor.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2019
Vasa universitet, projektet Vaasa Energy Business Innovation Center, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, 10 000 €
Digitalisation Academy, 7 500 €
Vasa universtet, Smart grid-professur, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Ekonomiska informationsbyrån TAT rf., 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Timo Kankaanpää,  resestipendium 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Vaasa Energy Week, 2 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

Stipendier från Jakobstads handelskammaravdelning år 2019
Konsul Gustav Schütts stipendiefond, 5 x 1000 €
Jeanette Huldén, Svenska Handelshögskolan i Vasa
Corinne Kronqvist, Yrkeshögskolan Novia
Miro Lindblom, Vaasan yliopisto
Amanda Snellman, Svenska Handelshögskolan i Vasa
Axel Stenman, Svenska Handelshögskolan i Vasa
Walter Nars minnesfond, 3 x 1000€
Mika Adler, Åbo Akademi
Jaakko Ketola, Vaasan Yliopisto
Heidi Lind, Vaasan yliopisto
Walter Nars minnesfond, 6 x 500€
Optima, för vidare utdelning som stipendier åt studeranden
Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond, 2 x 500 €
Optima, för vidare utdelning som stipendier åt studeranden

Stipendier från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning år 2018
Centria yrkeshögskola
Johanna Virta, 500 €
Noora Tastula, 500 €
Pasi Kiviniemi, 500 €
Hanna Pohjoisaho, 500 €
Olli Kinnunen, 500 €
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Iida Haukilahti, 500 €
Ahmed Ibrahim Saleem, 500 €
Heidi Ylipihlajamaa, 500 €
Sofia Hirvi, 500 €
Janne Elo, 350 €
Markus Torppa, 350 €
Jenny Hangasmaa, 350 €

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN