Stipendier

Handelskammaren har flera fonder som handelskammaravdelningarnas fondutskott har anförtrotts att förvalta. Fondernas avkastning riktas till ändamål som stipuleras i reglerna. Förutom listan på stipendierna här nedan har fonderna understött högskolornas medelinsamling under de senaste åren.

Vasa handelskammaravdelningens fonder understöder vetenskaper och forskning. De finansierar bl.a. projekt och uppstartande av projekt som är viktiga för företag. Fonderna delar inte ut stipendier åt studeranden, ej heller för avhandlingar.

Jakobstads och Mellersta Österbottens handelskammaravdelningar
Av fondernas disponibla medel utdelas stipendier, studieunderstöd, bidrag till projekt eller motsvarande ändamål för att stöda sådan utbildning eller verksamhet som är ägnad att främja näringslivet i Jakobstadsnejden eller i Mellersta Österbotten. Ansökningstiden är på våren.

Stipendier från Vasa handelskammaravdelning år 2023

Åbo Akademi, DI-utbildningen i Vasa inom IT, 10 000 €
Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, juristutbildningen i Vasa, 5 000 €
TAT rf, Österbottens regionbyrå, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vasa yrkeshögskola, Tandem-projektet, 3 000 €
Vasa yrkeshögskola, teknik, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 2 000 €
Nyföretagscentrum Startia, 1 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Vasa yrkeshögskola, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
VAMIA, handel, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
VAMIA, metallbranschen, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Yrkesakademin i Österbotten YA, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Korsholms gymnasium, för vidare utdelning i form av stipendier åt studeranden, 300 €

Beviljade stipendier från Jakobstadshandelskammaravdelning 2024

Konsul Gustav Schütts stipendiefond

Martina Nyman, Hanken, marknadsföring 1000 €
Sonja Katajamäki, finansiell ekonomi 1000 €
Tomi Hiltunen, Tammerfors universitet, ekonomi 1000 €
Josefin Haga, Novia, Internationell handel 1000 €
Oscar Löfqvist, Aalto Universitet + Hanken, Produktionsekonomi vid Aalto & Finansiell Ekonomi vid Hanken 1000 € 

Walter Nars minnesfond

Antti Vornanen, Uleåborgs universitet, processteknik 1000 € 
Santtu Forslund, Centria yrkeshögskolan University of Applied Sciences, maskinteknik 1000 €
Amanda Björkvik, Åbo Akademi, matematik 1000 € 

Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s jubileumsfond 2023, 2 x 500 €
Jimmy Westerlund, Optima samkommun
William Broman, Optima samkommun

Beviljade stipendier från Mellersta Österbottens handelskammaravdelning 2024, 6 x 500 €

Yrkeshögskolan Centria

Eliel Finnilä, el- och automationsteknik 500 €
Taneli Salmela, kemiteknik 500 €

KPEDU, företagsekonomi

Henna Ranta-Nilkku, merkonomstuderande 500 €
Miranda Määttä, merkonomstuderande 500 €

Karleby universitetscenter Chydenius, företagsekonomi

Tiia Hellsten 500 €
Katri Palo-oja-Mertanen 500 €