Medlemskap

Österbottens handelskammare verkar i Mellersta Österbottens och Österbottens kustregion. Handelskammaren har över 1000 medlemmar. Medlemsorganisationerna sysselsätter ca 70 procent av regionens arbetskraft.

Med kontor i Jakobstad, Karleby och Vasa finns Österbottens handelskammare nära regionens företag. Vi har lång erfarenhet av lobbning och vi arbetar aktivt för företagens verksamhetsförutsättningar. Vi lobbar bl.a. för

  • regionens tillgänglighet
  • tillgången på kompetent arbetskraft
  • förbättring av regionens image.

Österbottens handelskammares verksamhet omfattar även tjänster och medlemstillställningar. Genom vår lokala kursverksamhet håller ni er personal up-to-date då omgivningens krav hela tiden förändras. På våra seminarier med aktuella teman ges medlemmarna en chans att skapa starka nätverk.

Vi ser gärna ert företag som medlem i Österbottens handelskammare!
Tillsammans har våra åsikter ännu större tyngd.

Medlemsansökan

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN