Medlemskap

Österbottens handelskammare verkar i Mellersta Österbottens och Österbottens kustregion. Handelskammaren har över ett tusen medlemmar. Medlemsorganisationerna sysselsätter ca 70 procent av regionens arbetskraft.

Med kontor i Karleby, Jakobstad och Vasa finns Österbottens handelskammare nära regionens företag. Vi har lång erfarenhet av lobbning och vi arbetar aktivt för företagens verksamhetsförutsättningar. Vi lobbar bl.a. för

  • regionens tillgänglighet
  • tillgången på kompetent arbetskraft
  • regionens attraktionskraft och investeringar.

Österbottens handelskammares verksamhet omfattar även tjänster och medlemstillställningar. Genom vår lokala kursverksamhet håller ni er personal up-to-date då verksamhetsmiljöns krav hela tiden förändras. På våra evenemang med aktuella teman ges medlemmarna en chans att skapa starka nätverk. Lär känna våra medlemmar här!

Vi ser gärna ert företag som medlem i Österbottens handelskammare!
Tillsammans har våra åsikter ännu större tyngd.

Medlemsansökan