Facklitte­ratur och Kauppa­kamariTieto

Handelskammaren publicerar årligen tiotals böcker om aktuella teman inom ekonomi- och personalförvaltning, ledarskap och juridik. Som medlem får du i genomsnitt 25 procent rabatt på böckerna. Du kan bekanta dig med böckerna på tjänsten kauppakamarikauppa.fi (på finska).

KauppakamariTieto-webbplatsen erbjuder information i anslutning till ekonomiförvaltning, beskattning, arbetsförhållande, juridik och utrikeshandel. Du kan bekanta dig med KauppakamariTieto.fi-tjänsten här.

Internationella handelskammarens (ICC) internationella modellavtal och stadgar får du också via oss till medlemspris.