Styrelse

Presidium
Ylinen Janne, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, ordf.
Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab, I vice ordf.
Mäntymaa Hannu, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Ab, II vice ordf.

Övriga styrelsemedlemmar
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO
Fagerudd Simon, General Manager, UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari
Hakala-Ranta Antti, direktör, ABB Oy
Hautamäki Tuula, direktör för enheten i Vasa, Danfoss Drives (Vacon Ab)
Höglund Maria, verkställande direktör, Jakobstadsnejdens Telefon Ab
Kontiainen Antti, verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Facilita Ab
Saavalainen Ida, verkställande direktör, Ahola Group Ab
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN