Styrelse

Presidium
Nylund Ulf, verkställande direktör, Vasa Andelsbank, ordf.
Ylinen Janne, verställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, I vice ordf.
Boström Peter, verkställande direktör, Datic Ab, II vice ordf.

Övriga styrelsemedlemmar
Biskop Kim, verkställande direktör, Handelslaget KPO
Björk Peter, verkställande direktör, Solving Ab
Haarala Pasi, verkställande direktör, LokalTapiola Österbotten
Herronen Jarmo, verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy
Mäki-Lohiluoma Ulla, verkställande direktör, Vaasa Parks Ab
Riihimäki Vesa, verkställande direktör, Wärtsilä Finland Ab
Sjöberg Stefan, verkställande direktör, Mirka Ab
Tuominen Pasi, verkställande direktör, Wapice Ab

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN